wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 9713 wyświetleń

Sesja Rady Miasta

 Obrady XXXIII zwyczajnej  Sesji Rady Miasta Grajewo,  odbędą się w dniu 28 października  2005 roku ( piątek) o godz. 1300, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A.PORZĄDEK  OBRAD:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Zapytania interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie miasta na 2005 rok;
b) nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Grajewie;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;
d) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie pomocy społecznej w mieście Grajewo;
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Piłsudskiego i Lawendowej;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru i  ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta- Panu Krzysztofowi Waszkiewiczowi.
8. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Grajewo.
9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zamknięcie obrad.
        Przewodniczący Rady Miasta


            mgr Grzegorz  C u r y ł o

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (2)

A co do podpuntku f ?, czyli zmieniają - bo podpadł, czy może się wykazał ???.

fajna godzina 1300 :)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.