poniedziałek, 29 maja 2023

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 10991 wyświetleń

Sesja Rady Miasta

W dniu 30 sierpnia 2010 roku (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzedu Miasta Grajewo (sala Nr 29) odbyła sie L. Sesja Rady Miasta Grajewo, która  miała charakter zwyczajny.

PORZADEK OBRAD:
1) Otwarcie L. Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocnosci.
2) Przedstawienie porzadku Sesji.
3) Przyjecie protokołu z poprzednich Sesji Rady Miasta:
a) Nr XLVIII/10 – z dnia 30.06.2010 r.,
b) Nr XLIX/10 – z dnia 22.07. 2010 r.
4) Zapytania i interpelacje radnych.
5) Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalnosci miedzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał
podjetych na XLVI. I XLVII. Sesjach RM.
6) Podjecie uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;
b) zmian w budecie miasta na 2010 rok;
c) trybu prac nad projektem uchwały budetowej;
d) zmieniajaca uchwałe w sprawie podziału miasta Grajewo na okregi wyborcze;
e) zmian w podziale miasta Grajewo na stałe obwody głosowania;
f) wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czesci gruntu;
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomosci zabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym 1318, położonej w Grajewie przy ul. Woj. Polskiego 18;
h) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty przy oddawaniu w uytkowanie wieczyste nieruchomosci gruntowej lub jej czesci stanowiacej własnosc Miasta – w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce przestrzennej.
7) Informacja o przygotowaniu placówek oswiatowych do rozpoczecia nowego roku szkolnego 2010/2011.
8) Informacja o kosztach i przebiegu „Dni Grajewa 2010”.
9) Sprawozdanie z działalnosci Straży Miejskiej w Grajewie za okres 01.04.2010r. - 30.06.2010r.
10) Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie realizacji inwestycji BSGO-etap II.
11) Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Miasta za okres 01.01.2010r.- 30.06.2010r.
12) Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej RM w ZWiK i Spółce PUK:
a) kontrola prawidłowosci kalkulacji kosztów w zakresie odprowadzania scieków przez ZWiK w Grajewie;
b) kontrola prawidłowosci kosztów w zakresie odbierania, wywozu i składowania nieczystosci przez PUK w Grajewie oraz realizacji uchwał RM Grajewo dotyczacych gospodarowania odpadami komunalnymi.
13) Sprawozdanie Przewodniczacego Rady Miasta z działalnosci miedzysesyjnej.
14) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
15) Wolne wnioski i informacje.
16) Zamkniecie L. Sesji Rady Miasta.

poniedziałek, 29 maja 2023

19 Podlaski Rajd Moto Retro w Grajewie

niedziela, 28 maja 2023

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Komentarze (4)

Kochani Grajewiacy powiedzcie mi czemu Grajewo ma w herbie wilka koloru Czerwonego, a z tego co pamietam kiedyś byl czarny? Komuna?Prosze o wyjan=snienie jak ktos wie. Z powazaniem

Czarny fajniejszy i bardziej realny. Dobrze że nie różowy.

Z tym pytaniem proszę zwrócić się do pana Jerulanga nauczyciela historii który byl kiedyś radnym Rady Miasta w Grajewie.W każdyn razie to nie komuna.Oile mnie pamięc nie myli ten czerwony wilk znalazł sie w herbie po przyjęciu uchwały Rady Miasta w czasie kiedy burmistrzem był pan Cebula.J esli sie mylę z góry przepraszam.Nie tylko wilk był szary ale i drzewa były liściaste a nie jodły. Dodam tylko że w urzędzie heraldycznym nie ma żadnej wzmianki o naszym herbie.Jest to mocno naciągana teoria przedstawiona na sesji przez wnioskodawców i zwolenników takiego herbu.Mam nadzieję że owi wnioskodawcy spróbują to wyjaśnić. Z poważaniem

Dlaczego budowa burzówki na ulicy Konstytucji 3-go Maja prowadzona jest sprzecznie z zasadami sztuki budowlanej, burzówkę zaczyna się od najniżej położonego terenu a mianowicie od miejsca zrzutu wody , bo tak rozpoczęta budowa potwierdza kompetencje i fachowość inwestora i wykonawcy

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.