Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 9720 wyświetleń

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

W dniu 30 sierpnia 2010 roku (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzedu Miasta Grajewo (sala Nr 29) odbyła sie L. Sesja Rady Miasta Grajewo, która  miała charakter zwyczajny.

PORZADEK OBRAD:
1) Otwarcie L. Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocnosci.
2) Przedstawienie porzadku Sesji.
3) Przyjecie protokołu z poprzednich Sesji Rady Miasta:
a) Nr XLVIII/10 – z dnia 30.06.2010 r.,
b) Nr XLIX/10 – z dnia 22.07. 2010 r.
4) Zapytania i interpelacje radnych.
5) Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalnosci miedzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał
podjetych na XLVI. I XLVII. Sesjach RM.
6) Podjecie uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;
b) zmian w budecie miasta na 2010 rok;
c) trybu prac nad projektem uchwały budetowej;
d) zmieniajaca uchwałe w sprawie podziału miasta Grajewo na okregi wyborcze;
e) zmian w podziale miasta Grajewo na stałe obwody głosowania;
f) wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czesci gruntu;
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomosci zabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym 1318, położonej w Grajewie przy ul. Woj. Polskiego 18;
h) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty przy oddawaniu w uytkowanie wieczyste nieruchomosci gruntowej lub jej czesci stanowiacej własnosc Miasta – w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce przestrzennej.
7) Informacja o przygotowaniu placówek oswiatowych do rozpoczecia nowego roku szkolnego 2010/2011.
8) Informacja o kosztach i przebiegu „Dni Grajewa 2010”.
9) Sprawozdanie z działalnosci Straży Miejskiej w Grajewie za okres 01.04.2010r. - 30.06.2010r.
10) Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie realizacji inwestycji BSGO-etap II.
11) Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Miasta za okres 01.01.2010r.- 30.06.2010r.
12) Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej RM w ZWiK i Spółce PUK:
a) kontrola prawidłowosci kalkulacji kosztów w zakresie odprowadzania scieków przez ZWiK w Grajewie;
b) kontrola prawidłowosci kosztów w zakresie odbierania, wywozu i składowania nieczystosci przez PUK w Grajewie oraz realizacji uchwał RM Grajewo dotyczacych gospodarowania odpadami komunalnymi.
13) Sprawozdanie Przewodniczacego Rady Miasta z działalnosci miedzysesyjnej.
14) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
15) Wolne wnioski i informacje.
16) Zamkniecie L. Sesji Rady Miasta.

poniedziałek, 18 października 2021

Trwa wymiana antenowych nadajników telewizji naziemnej

poniedziałek, 18 października 2021

Sołectwo Pieńczykowo uhonorowane

Komentarze (4)

Kochani Grajewiacy powiedzcie mi czemu Grajewo ma w herbie wilka koloru Czerwonego, a z tego co pamietam kiedyś byl czarny? Komuna?Prosze o wyjan=snienie jak ktos wie. Z powazaniem

Czarny fajniejszy i bardziej realny. Dobrze że nie różowy.

Z tym pytaniem proszę zwrócić się do pana Jerulanga nauczyciela historii który byl kiedyś radnym Rady Miasta w Grajewie.W każdyn razie to nie komuna.Oile mnie pamięc nie myli ten czerwony wilk znalazł sie w herbie po przyjęciu uchwały Rady Miasta w czasie kiedy burmistrzem był pan Cebula.J esli sie mylę z góry przepraszam.Nie tylko wilk był szary ale i drzewa były liściaste a nie jodły. Dodam tylko że w urzędzie heraldycznym nie ma żadnej wzmianki o naszym herbie.Jest to mocno naciągana teoria przedstawiona na sesji przez wnioskodawców i zwolenników takiego herbu.Mam nadzieję że owi wnioskodawcy spróbują to wyjaśnić. Z poważaniem

Dlaczego budowa burzówki na ulicy Konstytucji 3-go Maja prowadzona jest sprzecznie z zasadami sztuki budowlanej, burzówkę zaczyna się od najniżej położonego terenu a mianowicie od miejsca zrzutu wody , bo tak rozpoczęta budowa potwierdza kompetencje i fachowość inwestora i wykonawcy

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.