sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Sesja Rady Gminy (wideo)

W dniu 10 czerwca b.r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 odbyły się obrady XXXII sesji Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 kwietnia 2009 roku.   
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Grajewo na lata 2007 – 2013.
  7. Rozpatrzenie prośby Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z przeznaczeniem na wyposażenie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w 2010 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grajewo.
10. Rozpatrzenie wniosku pana Antoniego Wróblewskiego zam. Grajewo, ul. Sosnowa 1 w sprawie wału łąkowego we wsi Przechody. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

     

                                                                               

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.