Wiadomości

[S61] Ostrów Maz. - Łomża

28 listopada br.  został rozstrzygnięty został przetarg na projekt i budowę fragmentu drogi ekspresowej S61 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Łomżą. Dwa odcinki - od węzła „Podborze” (na S8) do węzła „Śniadowo” i od Śniadowa do węzła „Łomża Południe” - mają ponad 36 km. Wartość obu kontraktów budowlanych wyniesie 860 milionów zł. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej.

Najkorzystniejszą ofertę na odcinek pierwszy (19,46 km) od węzła „Podborze” do węzła „Śniadowo” z ceną 479,11 mln. zł. złożyło konsorcjum firm RUBAU POLSKA Sp. z o.o. i CONSTRUCCIONES RUBAU S.A., Hiszpania. Z kolei na odcinek od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” (16,95 km) wybrano ofertę firmy POLAQUA Sp. z o.o. z ceną 380,34 mln zł.

 Zamawiający przyjął w postępowaniu oprócz kryterium ceny (60 %), także kryteria pozacenowe (40%) czyli: termin wykonania zadania o wadze 12 %, właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni o wadze 9 %, równość podłużna nawierzchni o wadze 8 %, personel wykonawcy o wadze 6 %, zagospodarowanie gruntu rodzimego o wadze 5 %.

 Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych wykonawców jest wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla całego zadania, a potem wykonanie inwestycji.

 Oba odcinki zaplanowane zostały jako dwujezdniowe - po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z nawierzchnią z betonu cementowego. Przewidziano obciążenie 115 kN/oś, szerokość pasów ruchu 3,5 m., pasów awaryjnych 2,5 m., wreszcie pasa rozdziału o szerokości 5 m.

 Odcinek I od węzła „Podborze” do węzła „Śniadowo” (19,46 km) zaplanowany jest z 2 węzłami - „Podborze” i „Komorowo” i 2 Miejscami Obsługi Pasażerów (MOP). Na odcinku tym wybudowane zostaną 4 mosty, 21 wiaduktów, 6 przejść dla zwierząt.

 Na odcinku II od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” (16,95 km) przewidziany jest węzeł "Śniadowo", oraz 2 MOP-y. Powstaną - 3 mosty, 10 wiaduktów oraz 1 przejście dla zwierząt.

 

Są to kolejne rozstrzygnięte przetargi na drodze ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. Wcześniej – 16 października br. została wybrana najkorzystniejsza oferta dla odcinka od węzła „Łomża Południe” do węzła „Łomża Zachód”. Z kolei 31 października br. zostały podpisane umowy na projekt i budowę odcinków S61 od węzła „Kolno” do węzła Stawiski oraz od węzła „Stawiski” do Szczuczyna.

Na odcinek od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno” trwa jeszcze procedura przetargowa – informuje GDDKiA.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.