Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 10887 wyświetleń

Rozmowa z Przewodniczącym

Ludzie pójdą na bruk, ceny wody i ścieków być może w górę, a radni beztrosko zmieniają kluby. O przyczynach takich kryzysowych ruchów dla portalu e-Grajewo, Janek Kalbarczyk próbował dowiedzieć się w rozmowie z Grzegorzem Curyło, przewodniczącym Rady Miasta Grajewo.

Janek Kalbarczyk - Przekształcenie Zakładu Wodociągów I Kanalizacji W Grajewie w spółkę prawa handlowego, czy to nie spowoduje gwałtownych podwyżek cen wody i ścieków?
Grzegorz Curyło - Nie jest to temat nowy. Już kilka lat temu zastanawialiśmy się w radzie nad tym. Wówczas istniały przesłanki prawne do tego, że trzeba będzie zakłady budżetowe likwidować. Wówczas ten temat był podjęty. Moja opinia o tym nie różni się od powszechnie krążącej. Wiadomo, że spółka prawa handlowego jest podmiotem samodzielnym, której to samodzielności nie posiada zakład budżetowy. Jest to szansa, która wiąże się również z zagrożeniami. Samodzielność to także pełna odpowiedzialność i bilansowanie się, a co za tym idzie stawki za wodę zostaną uwolnione. Nie mówię, że całkowicie, natomiast trudno wykluczyć ruchy w tym zakresie. Spółka musi się bilansować.

JK – Jak ma się do tego samorządowy regulamin zaopatrzenia miasta w wodę?
GC – Rada miasta podejmuje uchwały co do stawek za wodę i ścieki. Jednak na tę chwilę nie mogę jeszcze odpowiedzieć jak to będzie w stosunku do samodzielnej spółki prawa handlowego.

JK – Zieleń w Grajewie. Został zlikwidowany wydział ZWiK zajmujący się zielenią. Jak teraz miasto rozwiąże tę sprawę, pytam o miasto nie określając w czyich to leży kompetencjach?
GC – Pytanie powinno być skierowane do burmistrza, natomiast powiem co ja wiem na ten temat. Ten wydział zieleni miejskiej musiał być zlikwidowany, ponieważ ZWiK nie podpisało z nim nowej umowy na obsługę miejskiej zieleni. Widocznie burmistrz uznał, że w inny sposób może zadbać o zieleń być może taniej i lepiej. Dyrektor Purwin na sesji powiedział, ze zakład jego notował straty spowodowane działalnością wydziału zieleni i musiał to pokrywać innymi funduszami. Przejściowo te obowiązki przejmie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie, a później rozpisany będzie przetarg. Wygra oferent, który zgodnie ze specyfikacją ogólnych warunków złoży najlepszą ofertę i będzie opiekował się grajewską zielenią.

JK – A co z pracownikami sekcji zieleni?

GC – Mamy okres przejściowy. W tej chwili są oni jeszcze na wypowiedzeniach umów o pracę. Ten czynnik ludzki zawsze jest najbardziej bolesny. Mamy taką, a nie inną sytuację na rynku pracy i poprzez likwidację Wydziału Zieleni Miejskiej kilka osób straci pracę. Burmistrz wspomniał, ze będzie starał się im udzielić pomocy w początkowym okresie przynajmniej przy pracach interwencyjnych. Trudno, żebyśmy byli zadowoleni przymusem podejmowania takich decyzji, bo zwyczajnie szkoda ludzi. Natomiast, jeżeli chodzi o zieleń miejską chodzi o to, żeby była zadbana nie przynosząc strat.

JK – Roszady radnych miejskich i tworzenie nowych klubów, to przyczyna jakichś waśni w Radzie?
GC - Na opinie na ten temat jest za wcześnie. Mogę tylko stwierdzić, że pięciu radnych utworzyło nowy klub. Ja oczywiście mam swoją opinię na ten temat, ale w chwili obecnej nie będę się nią z nikim dzielił. Pięciu radnych odeszło z klubu Służba miastu i utworzyło własny trzeci klub. Trudno powiedzieć czy te zmiany będą miały negatywny wpływ na radę czy poprawią atmosferę. W tym wszystkim gdzieś tkwi podejście polityczne, a ja mimo wszystko politykę będę spychał na plan dalszy. Dla mnie liczy się konkretny temat, który w danym momencie omawiamy, argumenty którymi się posługujemy, a nie przynależność klubowa czy partyjna.

JK - Rada podjęła decyzję o utworzeniu dwóch Zespołów szkół. Czy może to miało jakiś wpływ na zmiany w klubach.
GC - Radni z klubu Służba Miastu głosowali różnie, więc nie było mowy o jakiejkolwiek dyscyplinie klubowej. Klub pozostawił wolność głosowania radnym wchodzącym w jego skład. Siedmiu radnych z klubu Służba Miastu, głosowało przeciw utworzeniu zespołów, dwóch za, a jeden wstrzymał się od głosu. Pozostałe kluby w stu procentach głosowały za utworzeniem proponowanych zespołów. Każdy posługiwał się takimi argumentami, jakie uważał w tym momencie za istotne.

JK - Konkursy na dyrektorów  Zespołów szkół dopiero odbędą się. Czy Rada lub burmistrz określą jakieś własne kryteria?
GC - Rada nie ma tu zbyt wiele do gadania. Burmistrz powołuje komisję konkursową a wymagania w tym zakresie określa prawo. Burmistrz powołuje do komisji trzech przedstawicieli organu prowadzącego. Są radni, którzy mogliby wejść w skład komisji, oczywiście pomijając mnie, ponieważ moja żona pracuje w jednej z łączonych szkół.

JK - Czy obecny p.o. dyrektora Miejskiego Domu Kultury będzie startował w konkursie na dyrektora?
GC - Jedyna moja wiedza jest taka, że z dyrektorem Szabatem rozwiązano umowę o pracę. Burmistrz ma w tym zakresie pełne kompetencje. Konkursu powołania nowego dyrektora MDK być nie musi. Może być rozpisanie konkursu lub może być tylko powołanie dyrektora.

Dziękujemy za rozmowę
e-Grajewo.pl

Komentarze (4)

Panie Przewodniczący,
Jaka partia utworzyła nowy klub? Z tego co wiem to Służba Miastu jest klubem PiS-u (Pana klub?), Porozumienia dla Grajewa - PO i PSL, a ci nowi?

Antek wydaję mi się, że chodzi o Ruch Palikota.

No i tu pan przewodniczący nie powiedział który klub poszedl w rozsypkę, a napewno wie .A gdzie w tym wszystkim jest Wspólnota Samorządowa?Przecież to koalicja z PISem?T eraz już domyślacie się kto utworzyl nowy klub? Porozmumienie dla Grajewa zostało wsparte radnymi ze Wspólnoty Samorządowej.Czy się mylę?Uważam to za słuszną decyzję.Jeśli chodzi o spółkę, która ma powstać na bazie ZWIKu. Po pierwsze to długa procedura.Po drugie powiem tak, a czym jest PEC jeśli nie spółką? Taką samą spółką będzie ZWIK. Miasto dalej będzie miało wpływ na ceny wody i ścieków poprzez swojego przedstawiciela w zarządzie spółki i swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej.To tak gwoli prawdy szanowny panie przewodniczący.Jak widać z wywiadu wszystko co wydaję się być problemastyczne zrzuca się tu na p. Burmistrza. Nie ładnie i nie po chrześcijańsku.Z poważaniem

Odpowiadam i uzupełniam:
Po zmianach w Radzie Miasta funkcjonują 3 Kluby Radnych: "Porozumienie dla Grajewa" - 6 Radnych, "Nasze Grajewo" - 5 Radnych i "Służba Miastu" - 10 Radnych. Jak widać, ŻADEN Klub nie poszedł w rozsypkę. Usilne starania włączenia w te zmiany wielkiej polityki jest nie na miejscu. Z 15 Radnych, którzy byli w Klubie "Służba Miastu" (9 Radnych z GWS i 6 Radnych z PIS) odeszło z niego 5 Radnych (3 z PIS-u i 2 z GWS). Nie zgłaszali w klubie żadnych uwag, nie rozmawiali z swoich problemach, nie zgłaszali żadnych postulatów. Czy więc mamy do czynienia z rozłamem, czy z czym innym? Do tematu wrócimy, ale w gronie Rady, a nie w mediach, z całym szacunkiem dla nich.
Decyzja o likwidacji w ZWiK wydziału zieleni miejskiej wynikała z tego, że miasto nie podpisało ze ZWiK umowy na utrzymanie zieleni, niczego więc nie zrzucam, lecz mówię o faktach, o konkretnych decyzjach.Zarzut jest zatem bezpodstawny. Tak samo rzecz się ma w przypadku konkursów na dyrektorów szkół, czy ewentualnego konkursu na dyrektora MDK. Wszystko to leży W KOMPETENCJACH PANA BURMISTRZA. Tak stanowi prawo i nie nam je zmieniać. Pomysł przekształcenia ZWiK w spółkę oczywiście będzie realizowany przez Burmistrza i Radę Miasta i przed niczym w tym zakresie się nie uchylam, podobnie jak pozostali Radni. Cały czas jestem zdania, że należy zająć się rozwiązywaniem konkretnych spraw i problemów, a nie podgrzewaniem atmosfery pseudopolitycznej. Pozdrawiam i zapraszam na mój dyżur w każdą środę od 13.30 w Urzędzie Miasta. Preferuję bezpośrednie rozmowy z ludźmi, a nie ukrywanie się pod jakimiś pseudonimami. Każdy ma przecież swą tożsamość. Z poważaniem

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.