niedziela, 26 września 2021

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 2016 wyświetleń

Rewitalizacja Centrum Grajewa - do przetargu wpłynęły dwie oferty

Rewitalizacja Centrum Grajewa - do przetargu wpłynęły dwie oferty

Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na realizację inwestycji pn.: "Rewitalizacja Centrum Grajewa” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty drogowe, wodno-kanalizacyjne i oświetlenie, w tym:


1) przebudowa Placu Niepodległości, w ramach której zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia i wykonana nowa nawierzchnia jezdni i parkingu z kostki kamiennej nieregularnej oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. Ponadto powstanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne;

2) przebudowa ul. Kilińskiego (od ul. Popiełuszki do ul. Ełckiej) obejmie urządzenie zieleni, rozbiórkę starej i budowę nowej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej (od ul. Ełckiej do skrzyżowania z ul. Plac Niepodległości) oraz kostki betonowej typu "starobruk" (od skrzyżowania z ul. Plac Niepodległości do ul. Popiełuszki), parkingów z kostki kamiennej nieregularnej oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne;

3) przebudowa ul. Traugutta (od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego) obejmie roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej, budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu "starobruk" oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. Zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i wybudowane oświetlenie uliczne; 

4) od ul. Traugutta do Placu Niepodległości zostanie wybudowany ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Zostaną rozebrane budynki kolidujące z zaprojektowaną infrastrukturą techniczną.


W ramach inwestycji przebudowane zostaną także istniejące urządzenia energetyczne w ul. Kilińskiego, ul. Traugutta i Placu Niepodległości, kolidujące z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu. Nastąpi również częściowa wycinka drzew uniemożliwiających realizację projektowanej infrastruktury drogowej. Wykonawca na zrealizowanie inwestycji ma 300 dni od podpisania umowy.


Od 2015 roku podjęliśmy się realizacji 160 zadań inwestycyjnych, które są prezentowane na MAPIE INWESTYCJI GRAJEWA:

https://www.inwestycje.grajewo.pl/

 

Komentarze (2)

Wypada poczekać z tą rewitalizacją do rozstrzygnięcia sprawy wiaduktu nad przejazdem. Trzeba zachować kolejność i priorytety. Kto ogłasza konkurs na rewitalizację i wydaje pieniądze na projekty nie znając głównych założeń kolejowo-drogowych mogących zniweczyć plany rewitalizacji ? Wiecie dlaczego Grajewo jest zapóźnione ze wszystkim w stosunku do innych okolicznych miast i osad ? Oto przykład działania naszego samorządu i radnych.

A za kilka lat będzie szumnie zapowiedziane zazielenianie i zadrzewianie centrum. Jak łatwo marnować cudze (społeczne) pieniądze.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.