Wiadomości

Reorganizacja czy czystka ?

Reorganizacja czy czystka ?
Prostki koło Grajewa


- Spory chaos zastałam w urzędzie rozpoczynając pracę wójta – mówi Bożena Bagan, wójt gminy Prostki. - Poszczególni urzędnicy mają przydzielone zadania, ale nie są one w żaden sposób skoordynowane. Uważam, że od reorganizacji ich pracy należy zacząć od samego początku.

Groźne dla urzędników
Groźnie brzmiące dla urzędników słowo reorganizacja może niepokoić niektórych. Pracownicy urzędu mogą być jednak spokojni. Nie będzie wielkiej czystki w urzędzie. Reorganizacja ich pracy zacznie się od wyznaczenia struktur organizacyjnych, czyli podstawowego podziału na poszczególne działy do obsługi mieszkańców.
- W niedługim czasie wydam zarządzenie w sprawie nowych regulacji regulaminowych – zapowiada Bożena Bagan. -  Będą wprowadzone referaty : finansowy, rolnictwa i infrastruktury wiejskiej,  świadczeń socjalnych i referat do spraw rozwoju gospodarczego. Nowy regulamin jasno określi jakie sprawy mieszkańcy będą mogli załatwić w poszczególnych referatach i jakie zadania będą przypisane urzędnikom referatów. Zmierzam do tego, aby każdy z mieszkańców jasno wiedział co i gdzie może załatwić.
Wszystko będzie udostępnione w również w internecie na stronie informacyjnej Biuletynu Informacji Publicznej.  Pracownicy przypisani do poszczególnych referatów będą mieli pozmieniane zakresy obowiązków. Kierownicy referatów będą omawiać z wójtem sprawność realizacji zadań referatu. Ułatwi to przepływ informacji.

Sołtys wie
- Sołtysom wsi popegeerowskich zaproponowałam 18 stycznia o godzinie 10 spotkanie – zapowiada Bożena Bagan. - Na nim w otwartej dyskusji wypowiedzą oni swoje opinie na temat przejęcia Od Agencji Nieruchomości Rolnej terenów użytkowanych przez mieszkańców wsi na ich rzecz.
Agencja proponuje przejęcie przez gminę mienia do niej należącego lecz użytkowanego przez gminę i jej mieszkańców. Chodzi tu drogi, boiska szkolne i inne tym podobne nieruchomości które jeszcze są w jej posiadaniu. Jest to o tyle korzystne, że agencja przekaże te tereny gminie nieodpłatnie. Prawdopodobnie będą też możliwości pozyskania od agencji pieniędzy na ich uporządkowanie i utrzymanie.

Janek Kalbarczyk

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.