niedziela, 26 maja 2024

Wiadomości

Renty strukturalne

Szanowni Państwo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że osoba, której upłynął okres pobierania renty strukturalnej przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, może zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej.

Okresowa emerytura rolnicza przysługuje od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o tę emeryturę do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego - w wysokości emerytury podstawowej (od 1 marca 2016 r. –  882,56 zł), bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Osobie, która osiągnie wiek emerytalny i posiada udowodniony 25 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, Kasa z urzędu przyzna prawo do emerytury rolniczej.

Okresowa emerytura rolnicza przysługuje wyłącznie osobie, której została przyznana renta strukturalna przez ARiMR, natomiast nie przysługuje małżonkowi takiej osoby, na którego przyznane było zwiększenie do wypłacanej renty strukturalnej.


 

                                 mgr inż.  Aleksandra Czaczkowska

                            zastępca kierownika Wydziału Świadczeń

                                    OR KRUS w Białymstoku

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.