Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 12229 wyświetleń

Renowacja parku w Rajgrodzie

Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie

W Rajgrodzie trwają prace związane z renowacją zabytkowego parku miejskiego znajdującego się w centrum Rajgrodu. Park miejski znajduje się na terenie zabytkowego układu przestrzennego miasta Rajgród, w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 15 kwietnia 1988 r.

Prace terenowe rozpoczęły się jeszcze latem tego roku, od usunięcia zbiorników pozostałych po stacji paliw. W ich miejscu postawiony zostanie pomnik Kazimierza Wielkiego. Kolejnym elementem było usunięcie (po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń) drzew, w szczególności spróchniałych, chorych i stwarzających zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i planowanej infrastruktury parku.

Dnia 14 września 2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie została firma z Mieczy.

Obecnie trwają prace ziemne związane z rozbiórką starych chodników, demontażem istniejącego układu oświetlenia oraz budową nowej instalacji oświetleniowej, przygotowaniem miejsc pod nasadzenia zieleni i elementów małej architektury (fontanny, ławek ogrodowych, koszy na śmieci, donic na rośliny jednoroczne, tablicy informacyjnej).

Po realizacji inwestycji centrum Rajgrodu uzyska nowy wygląd. Znacząco podniesie się atrakcyjność turystyczną miasta. Mieszkańcy oraz turyści zyskają idealne miejsce spotkań i rekreacji. Całkowity koszt projektu to 278 822,62 zł, z czego 116 014,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4: Leadr, Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi”. -  informuje UM w Rajgrodzie

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Wiolecie Zielińskiej

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Zabytkowe auta w piątek w Grajewie

Komentarze (1)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.