Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 16798 wyświetleń

Remont szkoły w Szczuczynie


Rys historyczny
    Budowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczuczynie, rozpoczęła się z chwilą symbolicznego ułożenia tzw. kamienia narożnego (węgielnego). Jego historyczne znaczenie przejęła pierwsza cegła wmurowana z aktem erekcyjnym pod tę inwestycję. Jest on w narożniku fundamentu lewego skrzydła budynku, od strony północno-zachodniej, w kierunku ronda. Pierwszą cegłę ułożono 26.11.1960 roku. W uroczystości rozpoczęcia budowy wzięli udział m.in.: Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki, Kurator Okręgu Białostockiego Jerzy Popko, Inspektor Oświaty w Grajewie Edward Rogowski, Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczuczynie Kazimierz Zdańkowski, Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Szczuczynie Michał Adamcewicz ( potem dyr. ZSZ).
    Uroczyste przekazanie budynku szkolnego do użytku odbyło sie 30.10.1963 roku. Kolejny obiekt objęty programem budowy tysiąca szkół dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego uzyskał w Szczuczynie nr 507 i wszedł w skład 1417 szkół wybudowanych w całym kraju.
    Szczuczyńska szkoła, zwana pospolicie „Tysiąclatką”, otrzymała imię żołnierza, poety, przedstawiciela polskiej liryki rewolucyjnej Władysława Broniewskiego. Po transformacji politycznej w Polsce, świadomość słusznego wyboru wzniosła się ponad polityczną degrengoladą, pozostawiając patrona renomowanej szkoły na czas dalszy.
Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczuczynie, w nowym budynku przy ul. Kilińskiego 42, która zatrudniała wówczas 11 nauczycieli został pan Czesław Nikliński, późniejszy dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej. W składzie pedagogicznym znalazły się dwie najstarsze, doświadczone nauczycielki pp. Sabina Kotlińska i Władysława Szczemirska (matka p. Jadwigi Wierzchoś).
    Z dniem 01.01.1994 r., po otrzymaniu statusu szkoły samorządowej, w której skład weszło również Przedszkole Samorządowe, jednostka oświatowa tworzy Zespół Szkolno-Przedszkolny i pod względem finansowym podlega UM i Gminy Szczuczyn. W wyniku kolejnej reformy oświaty od 01.09.1999 Szkoła Podstawowa w Szczuczynie utrzymuje sześcioletni cykl nauczania.

Remont pomieszczeń szkolnych
    Nowy budynek szkolny przez długi czas był wykorzystywany bez remontów, aż do czasu zniszczenia. Z powodu jego usytuowania na niskim fundamencie, z głębokim podpiwniczeniem w pradawnych ciekach wodnych, od początku użytkowania piwnice zalewane były wodą i uniemożliwiały prowadzenie lekcji. Do dziś, przy większych opadach, żywioł upomina się o swoje koryto. W związku z tym istnieje potrzeba stosowania okresowych dyżurów do walki z wodą.  Występujące zagrzybienie podpiwniczenia, pośrednio wpływa na kondygnację wyższą. 
    Dość poważne remonty budynku w latach 1994-2010 przeprowadzili kolejni burmistrzowie pp. dr Stanisław Wądołowski i inż. Waldemar Szczesny.
    Mimo dbałości władz administracyjnych, poprzedniego dyrektora mgr Krystyny Zdańkowskiej jak i obecnego, aktywnego zespołu kierowniczego mgr Małgorzaty Karwowskiej i mgr Ireny Markowskiej, istnieją wciąż kłopoty ze względu na niewystarczającą ilość izb lekcyjnych.
   W sierpniu 2011 rozpoczął się doraźny remont pomieszczeń szkolnych, łącznika i holu przy nowej sali gimnastycznej. W skład prac objętych remontem wchodzi: naprawa oraz malowanie ścian i sufitów w holu i łączniku, ułożenie nowej wykładziny rulonowej w holu, likwidacja zacieków. Prace prowadzi grajewska firma, której ambicją jest zakończenie tej części robót do końca sierpnia.
     Beznadziejny parkiet na posadzce starej sali gimnastycznej, którego stan od wielu lat w każdej chwili mógł spowodować kalectwo, będzie w trybie pilnym wymieniony we wrześniu br. Sala ta uzyska też nową instalację elektryczną, o zdecydowanie większym przekroju przewodów. Ogólny koszt remontu wyniesie ok. 100 000, 00zł. Połowę tej sumy pokrywa Ministerstwo Edukacji Narodowej, od którego Szczuczyn otrzymał po raz pierwszy tak znaczącą kwotę.
     Jednocześnie, pod kierunkiem konserwatora Andrzeja Szwargina, trwają prace konserwatorskie, naprawy i generalne sprzątanie w celu podniesienia standardu budynku szkolnego i otoczenia na koszt administratora jednostki oświatowej.
    Dyrekcja, jak zwykle przez całe wakacje, przygotowuje się do nowych zadań i problemów kolejnego roku szkolnego. W szkole widać wieloletnie owoce pracy nauczycieli i uczniów, które są ich intelektualnym dorobkiem.

   Mimo wszystko, pilna jest dalsza, poważna rozbudowa szkoły, w celu pozyskania kilku dodatkowych izb lekcyjnych. Konieczność podyktowana jest nie tylko zwiększeniem liczby uczniów, ale i wymogiem opuszczenia pomieszczeń piwnicznych zajmowanych od 1963 r. na cele dydaktyczne.    
    Należy żywić nadzieję, że na 50 rocznicę powstania szkoły, przypadającej na rok 2013, przy znanej operatywności burmistrza Szczuczyna, wsparciu MEN, dobroduszności miejscowych sponsorów (zlotu absolwentów SP z zagranicy), a nawet funduszy unijnych – problem pomieszczeń i nowoczesnego wyposażenia przestanie istnieć.
    Wkrótce rozpocznie się, oby szczęśliwie dla dzieci i rodziców, nowy rok szkolny. To okres odczuwalnych wydatków przez rodziców na podręczniki i przybory szkolne. Niech rodzicielski trud, z częściowym wyrzeczeniem się przez uczniów dziecięcych zabaw na rzecz nauki, przyczyni się do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i wychowaniu.
 
Tekst i foto: Stanisław Orłowski
 

wtorek, 23 lipca 2024

Ogłoszenie UM w Grajewie

Komentarze (4)

A kiedy remont w ZS...?

Ciekawe poco przy jednej szkole dwie sale gimnastyczne ?

On, dwie sale dlatego, żebyś Ty nie miał żadnej. Paniatno?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.