czwartek, 2 lutego 2023

Kraj

Rejestr sprawców przestępstw

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

 

Skuteczniejsza ochrona dzieci przed groźnymi przestępstwami na tle seksualnym stanowi jedno z zobowiązań rządu. Dlatego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidujący bardzo ścisłą kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym, dokonanych wobec nieletnich, szczególnie tych, którzy odbyli już karę pozbawienia wolności.

 

Powstanie Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Będzie składał się z dwóch baz: Rejestru z dostępem ograniczonym i Rejestru publicznego.

Dostęp do pierwszego rejestru (ograniczonego w korzystaniu) będzie miała policja, sądy, prokuratura, funkcjonariusze służb specjalnych (np. ABW, CBA). Szczególnie ważne jest to, że dostęp do niego będą mieć kierownicy placówek oświatowych, szkół, przedszkoli, ośrodków leczniczych. Na te osoby został nałożony obowiązek sprawdzenia w rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić.

W Rejestrze z dostępem publicznym znajdą się informacje o sprawcach czynów zabronionych, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na małoletnim poniżej 15. roku życia oraz o osobach, które popełniły przestępstwo seksualne w warunkach recydywy. Rejestr ten będzie dostępny powszechnie (publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej resortu sprawiedliwości).

Powstanie policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, która będzie udostępniana na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. 

 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.