Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 9740 wyświetleń

Raport o zubożeniu

Rejon działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje miasto Grajewo z liczbą ludności 23,380 mieszkańców. Jego jednostkami organizacyjnymi są:
- Dom Dziennego Pobytu “Klub Seniora
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- Klub “Zdrowie i Trzeźwość”; przy Klubie działa również świetlica socjoterapeutyczna oraz kuratorska.

Zadaniami w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym m.in. są:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
- sprawienie pogrzebu.

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na tym samym poziomie i tak jak w roku 2003 na ogólną liczbę ludności 23.434 z pomocy finansowej w różnych formach skorzystało 1.431 osób z 1.049 rodzin, co stanowi 6,11%, natomiast w roku 2004 na liczbę 23.380 mieszkańców Grajewa z pomocy skorzystało 1.461 osób z 1.027 rodzin, co stanowi 6.25%.

Budżet na zadania zlecone z pomocy społecznej ogółem - 3.655.385.00zł.
Realizacja zadań na poszczególne formy pomocy przedstawia się następująco:
- zasiłki stałe - 139 osób na kwotę 280.884.00zł
- zasiłki wyrównawcze - 80 osób na kwotę 90.006.00zł
- zasiłki okresowe - 6 osób na kwotę 9.327.00zł
- zasiłki okresowe specjalne - 2 rodziny na kwotę 1.000zł (są to rodziny, w których jeden z jej członków jest ciężko chory)
- zasiłek z tyt. ochrony macierzyństwa - 35 matek na kwotę 34.030zł
- ubezpieczenia społeczne - 26,778zł - dożywianie dzieci w szkole - tą formą pomocy objęto 330 dzieci, wydano 21,173 posiłki.

Były to dodatkowe środki przyznane z centralnej rezerwy budżetowej celem uzupełnienia środków własnych. Przeznaczone były na realizację dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach ponadgimnazjalnych opłacane było z budżetu własnego miasta.

(dokumenty Rady Miasta Grajewo z dnia 14.03.2005r)

MagK
e-Grajewo.pl

Komentarze (3)

cały plac Niepodległości jest na naszym utrzymaniu ci ludzie nigdy nie schanbili się pracą pracuje w takiej firmie że często ich odwiedzam to są po prostu śmierdzące lenie kture czekają tylko na zasiłek gdyby zalerzało odemnie nie dostali by ani grosza większości po prostu niechce się pracować tylko czekają na darmowe pieniądze [TYLE JEST DO ZROBIENIA W MIEŚCIE]

Większość mego życia to nie był rajski eden powtórze S. reprezentuje biedę siedem lat chudych razy 3 = 21 słuszysz ? Bóg nie rozdaje równo nie wybierałem rodziny ja Reprezentuje biedę jak w Staśica story czaisz ? czemu moja mama nie ma emerytury a przepracowała 27 lat ? a teraz ma 50 ? czemu moj tata nie ma emerytury a przepracował 31 lat a mam 55 ? dlaczego teraz musi pracować za 600zł - rewolucja jest blisko

A co robią niektórzy urzędnicy,oprócz uczestniczenia w balach i przyjęciach i zgarniania duuuużej kasy?????Ja im niczego nie zazdroszczę,ale może jakieś efekty ciężkiej kasy można byłoby zobaczyć w drobnych działaniach.Niech zorganizują tym nie chańbiącym się pracą jakieś zajęcie,pomogą im wyjść z marazmu i otępienia.POmogą odzyskać wiarę w życie!Najłatwiej nazwać ich leniuchami i pozwlić im wegetować,bo rzekomo oni sami tego chcą!To urzędnicza wymówka!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.