czwartek, 18 lipca 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 7389 wyświetleń

Rajgród: 2 mln zł na 14 lat

Gmina Rajgród ogłosiła zamówienie na "Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1 988 146,00 zł na pokrycie deficytu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów"


Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 988 146,00 zł na pokrycie deficytu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W zakres zamówienia wchodzi udzielenie i obsługa kredytu. Kwota kredytu słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych. Planowany okres kredytowania wynosi 14 lat: od podpisania umowy do końca 2030 r.

Miejsce i termin składania ofert:    Gmina Rajgród, 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32,  do godz.09:15, 2016-08-09

 

 

*Jednostka samorządu terytorialnego może zaciągnąć zadłużenie zewnętrzne tylko w sytuacji, gdy posiada dobrą kondycję finansową. W tym celu musi złożyć pismo w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową o możliwości spłaty zaciąganego kredytu albo pożyczki. Wcześniej jednak powinna być podjęta uchwała rady gminy w sprawie zaciągnięcia zadłużenia zewnętrznego. Po zgodzie RIO jednostka samorządu terytorialnego może ogłosić przetarg na kredyt. 

Obowiązek zastosowania przez jednostkę samorządu terytorialnego prawa zamówień publicznych wiąże się z koniecznością udzielenia zamówienia w jednym z trybów przewidzianych w ustawie.

 

Komentarze (3)

Zadłużajmy dalej ale obietnice były zupełnie inne i zróbmy podwyżki włodarzom z tego tytułu

Czyli pożyczka pogania następną pożyczkę, dobry gospodarz nie żyje na kredyt, żyje za swoje, za to co ma w kieszeni. Ciekawe kiedy komornik i licytacja, a może za długi zlicytują przypadkowego obywatela, mieszkańca gminy

Spokojnie na wypłatę włodarzowi wystarczy

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.