Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 11363 wyświetleń

Przetrag na targowisko

Ogłoszono przetrag na zarządzanie targowiskiem miejskim przy ul. Kopernika w Grajewie w okresie 01.01. - 31.12.2006 r.

Opis przedmiotu zamówienia
Zarządzanie targowiskiem miejskim swym zakresem obejmuje :
prowadzenie targowiska zgodnie z Regulaminem porządkowym Targowiska Miejskiego,
nadzór i utrzymanie obiektu we właściwym stanie technicznym w zakresie budowlanym, p.poż sanitarnym i ochrony środowiska,
prowadzenie bieżących remontów oraz napraw obiektów i urządzeń znajdujących się
na targowisku w zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą i dewastacja mienia,
pobieranie od sprzedających opłaty targowej na warunkach i w wysokości ustalonej uchwała
Rady Miasta Grajewo, za pokwitowaniami pobranymi z Urzędu,
pobieranie należności z tytułu dzierżawy stanowisk handlowych w wysokości ustalonej
Zarządzeniem Burmistrza, oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarcza w wysokościach określonych w umowach najmu,
prowadzenie szaletu i jego utrzymanie oraz pokrywanie wszystkich kosztów związanych z jego eksploatacja,
utrzymanie czystości i porządku na terenie wyznaczonym do handlu przy ul.Dwornej,
uiszczanie opłat za energie elektryczna, wodę, wywóz nieczystości, obsługę weterynaryjna oraz
innych kosztów związanych z utrzymaniem targowiska, w tym opłat określonych odrębnymi przepisami.


Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe wyjasnienia dostepne do 10.11.2005r w UM

e-Grajewo.pl

czwartek, 7 grudnia 2023

Z wizytą u wyjątkowej rodziny

Komentarze (4)

Czas najwyższy zlkwidować te budy piękna wizytówka miasta i

nowy pomysł??? a czy Warmia już nie może tym zarządzać???

z jakiej racji Warmia ma zarządzać targowiskiem skoro nie ma efektów, może znajdzie się ktoś kto lepiej będzie reprezentować miasto.

Do poprzednika: pokaż mi organizację sportową lub kulturalną, która lepiej promuje nasze miasto niż Warmia. Klub przez ostatnie lata wyraźnie zwiększył dochody z targowiska. Aktualnie zajmuje 2 miejsce w tabeli IV ligi - dla porównania ełcki Mazur jest w IV lidze w swojej grupie ostatni.
Twoja wypowiedź to przykład grajewskiego oszołomstwa i zaścianka.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.