poniedziałek, 20 września 2021

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 5727 wyświetleń

Przetarg na odpady dla PUKu

Przetarg na odpady dla PUKu


Odpady komunalne z terenu miasta Grajewo w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 r. nadal odbierać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie. Do przetargu na odbiór śmieci zgłosiły się 3 firmy. MPO Sp. z o.o. z Białegostoku zadania podjęłoby się za cenę 890 tys. zł (brutto), Spółka Koma z Ełku za kwotę 867 tys. zł (brutto) oraz  grajewski PUK za blisko 852 tys. zł.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowały przyznane punkty za najniższą cenę, wyposażenie pojazdów w wideorejestratory, termin płatności faktur, zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych oraz  osób bezrobotnych z terenu miasta. 

Zadaniem grajewskiego przedsiębiorstwa będzie odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nieczystości komunalnych (m.in. odpadów zmieszanych, selektywnie zbieranych, bioodpadów i popiołu) oraz dostarczanie zebranych śmieci do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce. Ponadto firma dostawi pojemniki na terenach nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej (310 szt.), jak też wyda worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właścicielom domów jednorodzinnych (105 tys. szt.). 

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru w okresie 12 miesięcy wynosi 6 000 Mg (ton). Do obowiązków PUK nie należy odbieranie selektywnie zbieranych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych. Wskazane odpady we własnym zakresie powinniśmy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grajewie.

/e/

 

Komentarze (1)

Z tymi 6000m mg tonami to chyba przesadzili bo nie wiem czy nawet jak budynki by na wysypisko zawieść z całej wioski to by tyle ważyło.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.