wtorek, 28 marca 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 6183 wyświetleń

Przemocy Mówimy NIE!

W dniu 27 listopada 2017 roku o godz. 10.00  w trakcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie w Yacht Club „Arcus” odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Przemocy Mówimy NIE!”.

Po uroczystym otwarciu konferencji i powitaniu zaproszonych gości, głos zabrała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie – Pani Joanna Katarzyna Hader, która podziękowała Partnerom za wsparcie i zaangażowanie w realizację projektu oraz podsumowała osiągnięte działania i rezultaty w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. ( warsztaty edukacyjne dla rodziców, festyn rodzinny propagujący kształtowanie właściwych postaw  i wzorców wychowawczych).

Następnie zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych badań wśród uczniów  i osób dorosłych dotyczące skali zjawiska przemocy na terenie Gminy Rajgród. Zgodnie   z uzyskanymi danymi wynika, że problem występowania przemocy w środowisku szkolnym czy domowym na terenie lokalnej gminy ma miejsce. Z przeprowadzonych badan wynika, iż 50% dzieci doświadcza przemocy psychicznej (wrzaski, poniżanie, wyzwiska), a ok. 20% przemocy fizycznej (bicie, szarpanie, popychanie). Wyniki ankietyzacji osób dorosłych pokazują jednak umiarkowaną skalę tego problemu. Stwierdzono, że skuteczne działania mogą faktycznie pomóc w zwalczaniu problemu stosowania przemocy w domach, szkołach, oraz najbliższym otoczeniu.

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja pt. „Czyją twarz ma przemoc” wygłoszona przez Panią Monikę Winiarską - nauczyciela akademickiego, pedagoga oraz terapeutkę.

Dzięki pozyskanym środkom Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie zakupił ulotki oraz plakaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Opracowano również Gminny Raport–diagnoza tzw. „grup ryzyka” oraz Poradnik Dobrego Rodzica, zawierający praktyczne wskazówki dotyczące budowania prawidłowych relacji rodzic-dziecko. Publikacje są bezpłatnie udostępniane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie dla wszystkich chętnych.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej oraz okolicznych szkół i placówek społeczno- kulturalnych (dyrektorzy i pedagodzy).

Projekt „Przemocy Mówimy NIE” współfinansowany był przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 22. 490,00 zł , z czego dotacja przyzna z Ministerstwa wyniosła 18.790,00 zł, zaś środki trwałe Gminy to 4.700,00 zł. -     Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

 

Komentarze (1)

powiedzcie to wandalom z plagi z kopernika w grajewie

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.