czwartek, 28 października 2021

Kultura i rozrywka

Przegląd poezji śpiewanej

 VII WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU POEZJI ŚPIEWANEJ
 JACKA KACZMARSKIEGO „O LAUR SOLIDARNOŚCI”

Inicjatywa jest wspierana przez Fundację im. Jacka Kaczmarskiego w Gdańsku oraz Dyrektora Artystycznego Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „NADZIEJA” w Kołobrzegu

MIEJSCE KONKURSU:

SALA WIDOWISKOWA MONIECKIEGO OŚRODKA  KULTURY
Mońki, ul. Białostocka 25

CELE  KONKURSU:

-  upowszechnianie i propagowanie twórczości Jacka Kaczmarskiego
-  propagowanie wartości demokratycznych
-  wyszukiwanie i promocja młodych talentów w dziedzinie muzyki
-  popularyzacja elementów patriotyzmu
-  konfrontacja dokonań twórczych

ZAKRES  PRZEDMIOTOWY  PRZEGLĄDU:

- konkurs jest przeglądem amatorskim, którego uczestnikami mogą być zespoły oraz soliści
- wykonawca przygotuje jedną piosenkę z repertuaru Jacka Kaczmarskiego oraz
w kategorii pow. 18 lat dodatkowo jeden utwór autorski-własny tekst i muzyka
- utwór należy wykonać z akompaniamentem lub podkładem muzycznym
- organizatorzy, po uzgodnieniu wymagań technicznych, zapewnią wykonawcom odpowiednie warunki oraz środki techniczne do prezentacji utworów
- uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i pobytu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- w konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do 25 maja 2011r. dostarczą swoje zgłoszenia na adres : Moniecki Ośrodek Kultury, 19- 100 Mońki, ul. Białostocka 25, Tel./Fax. (085) 716-24-64 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
- konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
 a) młodzieżowa – do 18 lat
 b) dla dorosłych – powyżej 18 lat
- rozstrzygnięcie konkursu wraz z występami uczestników odbędzie się:
28 maja 2011r.
- każda karta zgłoszeniowa winna zawierać : imię i nazwisko, dokładny adres i wiek uczestnika(ów), repertuar
- uczestnicy poprzednich edycji konkursu nie mogą prezentować piosenek, które wykonywali w ubiegłych latach

OCENA PRZEGLĄDU:

- występy uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów
- najlepszym 3 wykonawcom w każdej kategorii wiekowe Jury przyzna wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe
- Laureaci Przeglądu (1 miejsce w kat. do 18 l. oraz 1 i 2 miejsce w kat. pow. 18 l.) biorą udział w VIII Konkursie Głównym Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. J. Kaczmarskiego „Nadzieja” w Kołobrzegu.


UWAGA!!!

Organizowany jest dodatkowy konkurs na poezję śpiewaną o charakterze patriotycznym

- osoby biorące udział w konkursie głównym, mogą wziąć udział w dodatkowym przeglądzie. Może to być ten sam utwór ( piosenka, pieśń, poezja, utwór autorski-własny tekst i muzyka).
- konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych (do 18 l. i pow. 18 l.)
- do konkursu może przystąpić osoba lub zespół niebiorący udziału w konkursie głównym
- przyznane zostaną nagrody bądź dyplomy.
- utwór należy wykonać z akompaniamentem lub podkładem muzycznym
- warunkiem uczestnictwa jest przesłanie dodatkowej karty zgłoszeniowej do 25 maja 2011r. na adres: Moniecki Ośrodek Kultury, 19-100 Mońki, ul. Białostocka 25 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

 


Próby mikrofonowe –  godz. 10.00 – 13.00
Przesłuchania konkursowe – w godz. 13.00 – 16.00
Podsumowanie konkursu oraz koncert laureatów – godz. 17.00

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.