środa, 21 lutego 2024

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 12238 wyświetleń

Prokurator informuje

Grajewo 01.02.2007r.
Informacja Prokuratora Rejonowego w Grajewie o stanie przestrzegania prawa na terenie jego działań.

W 2006 rok, podobnie jak w 2005 w tut. Prokuraturze pracowała w składzie 5 prokuratorów. 2 urzędników i 3 pracowników obsługi w okręgu łomżyńskim, apelacji białostockiej. Ilość spraw wpływających do tut. Prokuratury oraz ilość pracujących tu Prokuratorów stawia nas na 2 miejscu jeśli chodzi o wielkość jednostki w okręgu łomżyńskim.
W prowadzonym do końca września 2006 roku rankingu skuteczności pracy prokuratorskiej Prokuratura Rejonowa w Grajewie w sposób wyraźny w ostatnich miesiącach przewodziła w okręgu łomżyńskim.
Ciągle nowelizowane prawo zarówno materialne karne jak i procesowe zmusza pracowników tut. Prokuratury do ciągłego mierzenia z nowymi uregulowaniami prawnymi np. od połowy marca 2007r. trybem przyśpieszonym zwanym potocznie "sądami 24 godzinnymi", czy też od 1.09.2007r. pełną komputeryzację i elektroniczne prowadzenie dokumentacji .

Dzieje się to w sytuacji stałej ilości etatów dla Prokuratury, które swoim zasięgiem obejmuje cały powiat Grajewo oraz gminy Trzcianne i Goniądz.
Rok 2006 to wzrost ilości spraw, które wpłynęły do tut. Prokuratury, a mianowicie 1926 ( w 2005 r. 1818). Nie oznacza on jednak wzrostu przestępczości, którą w 2006 odnotowano na poziomie 1254 stwierdzonych czynów w powiecie grajewskim ( 2005-1331 przestępstw) Szczegółowe statystyczne rozbicie na poszczególne kategorie czynów oraz rejony ich występowania będzie zawierać z  pewnością informacje Pana Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie.

Przy wpływie 1926 spraw tut. Prokuratorzy załatwili 1916 spraw pozostawiając na biegu 92 sprawy, w tym 2 trwające dłużej niż 3 miesiące. Aktem oskarżenia oraz wnioskiem o warunkowe umorzenie objęliśmy w 2006r. 794 oskarżonych co stanowi efektywność postępowania w wysokości 57, 5%.
W stosunku do 18 osób zastosował Sąd na nasz wniosek tymczasowe aresztowanie, zaś Prokuratorzy zastosowali inne środki zapobiegawcze a mianowicie - 86 poręczeń majątkowych , 17 dozorów policji, 9 zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportu.

Na mieniu 201 podejrzanych zabezpieczono na poczet kar majątkowych lub grzywny i środka karnego mienie łącznej wartości 144,307 zł. Na rzecz osób pokrzywdzonych prokuratorzy wytoczyli łącznie 19 powództw tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Stosując szeroko instytucję mediacji skierowano do mediatora 14 spraw, w których była szansa, aby strony pogodziły się co miało istotne znaczenie dla sposobu merytorycznego załatwienia spraw.
W 2006 roku Sądy z oskarżenia tut. Prokuratury osądziły 896 osób uniewinniając jedynie 4 oskarżonych przy czym 3 oskarżonych zostało skazanych po apelacji Prokuratora.
Sądy nie zwróciły żadnej sprawy do uzupełnienia w 2006r. Prokuraturze, która zaskarżyła apelacją wyroki w stosunku do 31 osądzonych, zaś Sąd odwoławczy rozpoznając 24 apelacji uwzględnił 16 ( 66,7 %).

O poziomie pracy tut. Prokuratury może świadczyć fakt, iż Prokurator Okręgowy w Łomży nie uwzględnił w 2006 roku żadnego zażalenia nasze postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania karnego czy też zażalenia na umorzenie takiego postępowania mimo, iż było ich odpowiednio 28 i 18 uznając decyzje prokuratorów za prawidłowe.
Nie tylko działalność karna w 2006r. stanowiła o wynikach pracy tut. Prokuratury, ale także pozakarna w postaci:
-528 spraw z zakresu prawa administracyjnego,
-58 spraw z zakresu prawa cywilnego,
-65 spraw z udziałem nieletnich, w których prokurator brał udział albo wykonywał czynności,

W działalności profilaktycznej dominowały spotkania ze społeczeństwem
-16 poświęconych korupcji - z różnymi środowiskami urzędniczymi, lekarskimi, nauczycielskimi,
-15 spotkań z młodzieżą szkolną dotyczących nietrzeźwości, narkomanii oraz przejawów przemocy wśród nieletnich,
-popularyzowanie prawa w mediach ( 6 przypadków współpracy),
-udział w tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw, w których prokuratorzy udzielili porad pokrzywdzonym ( 11 osób).

Codzienna praca Prokuratury, to także przyjmowanie interesantów, dla których instytucja ta jest często ostatnim ratunkiem terenowym dla ich problemów i wymaga interwencji często skutecznych.

Generalnie ustabilizowanie Się  stanu przestępczości jest wynikiem nowych instytucji prawa procesowego np. skazanie bez rozprawy i dobrowolnego poddanie się karze, którym to dobrodziejstwom poddało się łącznie 590 oskarżonych na ogólną liczbę 892 skazanych. Zmniejsza to społeczne koszty procesów przyśpiesza znacząco postępowanie. Dzięki temu problem starych spraw w Grajewie nie istnieje. Rok 2007 będzie z pewnością kolejnym niewielkiego spadku przestępczości.


Sporządził - Prokurator Rejonowy Tadeusz Januszek
Udostępniła – radna Rady Miasta Joanna Kosielska

środa, 21 lutego 2024

Rodzina śp. Jana Ajdyn dziękuje

środa, 21 lutego 2024

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (2)

och mysle ,ze zwolnia sie etety i miejsca w Radzie M. gdy IPN sprawdzi zlozone oswiadczenia .Panie Przewodniczacy R.M. prosze o szybkie przeslanie oswiadczen a bedzie ciekawie

Do kat: "nic się nie zwolni..." poza nielicznymi wyjątkami bo nie ma takiego przymusu. Po prostu będziemy tylko wiedzieli co kto robił w przeszłości...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.