poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wiadomości

Projekt SPZR II edycja

 Młodzież biorąca udział w projekcie „Szkolenie – Praktyka - Zatrudnienie – Rozwój II edycja” współfinansowanym  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, realizowanym Środowiskowym Hufcu Pracy w Grajewie rozpoczęła kolejny etap szkolenia, którego celem jest doskonalenie umiejętności obsługi komputera. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Grupa młodzieży  szkolnej pogłębia wiedzę na Podstawowym Kursie Komputerowym, natomiast grupa młodzieży nieaktywnej zawodowo rozpoczęła zajęcia na 120 godzinnym Kursie Komputerowym ECDL pozwalającym uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pozytywne zdanie egzaminu z 7 modułów: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, baza danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych.

Pierwsze zajęcia w projekcie SPZR II edycja w ŚHP w Grajewie rozpoczęły się w czerwcu 2009r. Młodzież ma już za sobą grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne, indywidualne porady z psychologiem, zajęcia z lekarzem, kurs ABC przedsiębiorczości „Moja Firma”.  Aktualnie uczestnicy projektu doskonalą znajomość języka angielskiego podczas kursu językowego, uczestniczą w zajęciach z doradcą zawodowym i kursie prawa jazdy. W projekcie przewidziano jeszcze kursy zawodowe dla grupy młodzieży nieaktywnej zawodowo i zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dla grupy młodzieży uczącej się. Miejmy nadzieje, że uczestnikom projektu nie zabraknie zapału do dalszej nauki a zdobyta wiedza zaowocuje dobrymi ocenami w szkole bądź sukcesem na rynku pracy.

Teresa Maciorowska – koordynator projektu w ŚHP Grajewo
Grzegorz Biadun – wychowawca w projekcie w ŚHP Grajewo


Działania w projekcie „SPZR II edycja „  w ŚHP w Grajewie


poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Skrót meczu z WIGRAMI

niedziela, 14 kwietnia 2024

Adam Doliwa - "Serdecznie Dziękuję"

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.