poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 13246 wyświetleń

Próbny egzamin gimnazjalny

Próbny egzamin gimnazjalny odbywa przed tym właściwym kwietniowym, podsumowującym trzyletnią naukę na etapie gimnazjum. Na początku nowego roku kalendarzowego uczniowie  "oswajają się" z procedurami, dokumentami oraz arkuszami ćwiczeń i zadań części humanistycznej, następnie matematyczno-przyrodniczej i, co jest nowością w tym roku szkolnym, z języka obcego.

Zapytaliśmy uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Grajewie jak radzili sobie podczas próbnego egzaminu i co sprawiało im trudności.Egzamin gimnazjalny
jest to egzamin, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Przewidziano jednak w przepisach wyjątkowe sytuacje, które pozwalają na zwolnienie niektórych uczniów z obowiązku przystąpienia do niego. Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów

Egzamin składa się z trzech części:

Egzamin jest zewnętrzny, sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane, toteż sprawdzający nie wiedzą czyje prace sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu.

Łącznie za każdą część egzaminu można dostać do 50 punktów. Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych - za wikipedia.plponiedziałek, 4 grudnia 2023

Kondolencje mł. bryg. Andrzejowi Beczko

niedziela, 3 grudnia 2023

Kondolencje p. Leszkowi Laszczkowskiemu

Komentarze (2)

Num egzamin już nie długo! trochę się boję ale jakoś to będzie. Pozdro dla wszystkich trzecio-gimnazjalistów

masakra hahahaha xD szoti rox

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.