Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 11968 wyświetleń

Praca w Straży Pożarnej

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.


 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie informuje,  o prowadzonym naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej w związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym osoby, które posiadają następujące predyspozycje:
- wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać wojskową kategorię zdrowia A (odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem wojewódzkiej komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w PSP - w trwającym postępowaniu  kwalifikacyjnym),
- uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- prawo jazdy  kategorii C.
- wymagania preferowane:
- wiek do 30 lat,
- uprawnienia specjalistyczne np. ratownik medyczny, płetwonurek, obsługa pilarek do  cięcia drewna, obsługa agregatów prądotwórczych, sternik motorowodny itp.
- doświadczenie w kierowaniu pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
 - podstawowa znajomość języka angielskiego.


Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjmuje się następujący system punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia kandydata:


- prawo jazdy kat. "B" - 2 pkt,
- prawo jazdy kat. "C" - 4 pkt,                                                 
- posiadanie uprawnień ratownika medycznego - 5 pkt,
- posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne
   np. obsługa ciężkiego sprzętu - 5pkt,
- uprawnienia płetwonurka - 3 pkt,
- udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat - 3 pkt,
- udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP - 3 pkt,
- udokumentowane szkolenia dla członków OSP - 3pkt,
- wykształcenie - 3 ÷ 5 pkt,
   (średnie techniczne - 3)
   (zdany egzamin maturalny - 4)
   (wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP - 5)
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci muszą posiadać następujące dokumenty:
- życiorys i list motywacyjny,
- dowód osobisty,
- prawo jazdy,
- świadectwo kwalifikacji (jeżeli posiada),
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i ukończone szkolenia specjalistyczne,
- książeczka wojskowa,
- dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej. 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 21 marca 2006 r.   w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Grajewie ul. Wojska Polskiego 74, pokój nr 1b.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno - Kadrowym, telefon 0.86 2723281 wew. 15.


 

piątek, 14 czerwca 2024

Gmina Grajewo rozbuduje wodociąg

Komentarze (5)

ciekawe ilu strazakow obecnie pracujacych ma te predespopozycje i wlada angielskim?Czy to jest nabor do kadry kierowniczej?

A z dziewczynami jesli chca trez byc strazakiem

ja zman angielski i co przyjma mnie? na jakie stanowisko?

Ewa, chodzi o podstawy angielskiego. Wydaje mi się że dzieci w podstawówce już je znają

A o Ameryce to dużo osób dyskutuje!!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.