Oferty i promocje

  • 3 komentarzy
  • 7524 wyświetleń

Praca dla wychowawcy

Treść informacji:

Praca dla wychowawcy w Hufcu Pracy w Grajewie

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku poszukuje kandydata na stanowisko wychowawcy do Hufca Pracy w Grajewie

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, wskazane jest ukończenie studiów z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub resocjalizacja,

- 3 lata stażu pracy poświadczone świadectwami pracy,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-obywatelstwo polskie

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późń. zm.)”, ksero dyplomu ukończenia studiów z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji, ksero świadectw pracy, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok, drogą elektroniczną na adres: podlaska@ohp.pl  lub do Hufca Pracy w Grajewie, ul. Ełcka 30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 86 261 03 09

Komentarze (3)

- 3 lata stażu pracy poświadczone świadectwami pracy,

Czy to nie przesada?

Zaraki, to nie przesada, taki wychowawca powinien mieć doświadczenie w zawodzie. moim zdaniem 3 lata to i tak za mało.

Zaraki: nie nie przesada

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.