Wiadomości

  • 14 komentarzy
  • 17566 wyświetleń

Powiatowy Dzień Edukacji 2013

Tegoroczne powiatowe Święto Edukacji Narodowej odbyło się w Zespole Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Wojewoda Podlaski- Pan Maciej Żywno, Podlaski Kurator Oświaty – Pan Jerzy Kiszkiel, Dyrektor Delegatury w Suwałkach Podlaskiego Kuratorium Oświaty – Pan Andrzej Raczyło, Przewodniczący Rady Powiatu- Pan Stanisław Kossakowski, Starosta Powiatu Grajewskiego - Pan Jarosław Augustowski, Wicestarosta Powiatu Grajewskiego – Pani Alicja Rutkowska, Członkowie Zarządu Rady Powiatu Grajewskiego, Dyrektorzy I Pracownicy Szkół Powiatu Grajewskiego.

Uroczystość rozpoczęła się częścią rozrywkowo- artystyczną przygotowaną przez uczniów ZS w Wojewodzinie. Następnie zostały wręczone odznaczenia, medale, nagrody zasłużonym pracownikom oświaty, które prezentujemy poniżej. Wyróżniono także uczniów – stypendystów Prezesa Rady Ministrów i stypendystów Starosty Grajewskiego.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została Pani Magdalena Urszula Sagun – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie.
 
 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została Pani Krystyna Płochocka – sekretarz w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie.
Medale Komisji Edukacji Narodowej to medale za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Minister Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej niżej wymienionym osobom:
- Pani Jolancie Teresie Lamirowskiej – nauczycielowi w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,
- Pani Marzenie Sosnowskiej – nauczycielowi w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,
- Pani Emilii Świderskiej – nauczycielowi w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,
- Pani Zdzisławie Choynowskiej – dyrektorowi Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
- Panu Dariuszowi Koniecko – dyrektorowi Zespołu Szkół w Niećkowie,
- Panu Stanisławowi Adamowi Doliwie – nauczycielowi w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,
- Pani Barbarze Ciszewskiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich nr 2 im. Sybiraków w Grajewie

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
- Barbara Alencewicz – uczennica Liceum w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
- Grzegorz Kowalewski – uczeń Technikum w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
- Natalia Maciorowska i Patryk Sosnowski – uczniowie odpowiednio Liceum i Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
- Sylwia Wszeborowska – uczennica Technikum w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
- Rafał Świderski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie.
Są to uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i osiągnęli najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Stypendyści Starosty Grajewskiego.
- Paulina Baranowska – uczennica Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
- Łucja Czaplicka – uczennica Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
- Katarzyna Grzymała – uczennica Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
- Kamil Karwowski – uczeń Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,
- Justyna Sulewska – uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
- Martyna Świderska – uczennica Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.
Stypendystami Starosty Grajewskiego są uczniowie osiągający najlepsze wyniki nauczania, a także działający na rzecz społeczności lokalnej lub wyróżniający się osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

Nagrody Starosty Grajewskiego.
- Pani Marzena Joanna Sulkowska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Pani dyrektor otrzymuje nagrodę za efektywną pracę organizacyjno-menedżerską, w tym szczególnie duże zaangażowanie w dostosowywanie szkoły i kształcenia do obecnej tak zwanej doby internetowej.
- Pan Dariusza Koniecko – dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie. Pan dyrektor otrzymuje nagrodę między innymi za efektywną pracę organizatora i menedżera, rozwijającego z dużym zaangażowaniem szkołę pod kątem kształcenia zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych.
- Pan Władysław Bud-Gusajim – nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Pan Władysław otrzymuje nagrodę za doskonałą organizację zajęć rewalidacyjnych, dostosowaną do możliwości każdego ucznia, przekładającą się na wymierne efekty u uczniów.
- Pani Jolanta Barbara Ciechanowicz – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Pani Jolanta otrzymuje nagrodę za podejmowanie wielu działań innowacyjnych, eksperymentalnych i diagnostycznych, za działania integrujące społeczność klasy i szkoły i za doprowadzanie uczniów do udziału w konkursach na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym.
- Pan Edward Doleziński – wicedyrektor w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie. Pan Edward otrzymuje nagrodę za doprowadzanie uczniów do udziału w sportowych olimpiadach na najwyższym szczeblu (jego drużyna zdobyła w tym roku Mistrzostwo Polski w zawodach sportowo-obronnych) oraz za sprawne organizowanie rozkładu zajęć.
- Pani Bożena Groszyk – nauczyciel w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie. Pani Bożena otrzymuje nagrodę za osiąganie bardzo dobrych wyników nauczania, potwierdzonych wynikami egzaminów maturalnych i działalność na rzecz szkoły.
- Pani Ewa Danuta Hanc – nauczyciel w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie. Pani Ewa otrzymuje nagrodę za doprowadzanie uczniów do udziału w sportowych olimpiadach i lidze siatkówki oraz za efektywne pełnienie funkcji społecznej opiekuna Szkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Kłosek”.
- Pani Anna Izabela Mikucka – wicedyrektor w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Pani Anna otrzymuje nagrodę za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, osiąganie bardzo dobrych wyników nauczania, potwierdzonych wynikami egzaminów maturalnych i bardzo duże zaangażowanie w organizację pracy szkoły.
- Pani Katarzyna Romanowska – nauczyciel w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. Pani Katarzyna otrzymuje nagrodę za zaangażowanie w działania integrujące społeczność szkoły i środowiska.

Nagrody Dyrektora ZS w Wojewodzinie otrzymali:
Pani Katarzyna Bielińska – nauczyciel języka polskiego,
Pani Agata Choynowska - nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych żywienie
Pani Monika Kowalczuk – nauczyciel języka rosyjskiego
Pani Olena Levchynska - nauczyciel języka angielskiego
Pani Karolina Obuchowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych - budownictwo
Pani Katarzyna Ołdakowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych- hotelarstwo
Pan Ryszard Rogiński - nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych - rolnictwo
Pan Kazimierz Szymkuć – wicedyrektor szkoły i nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Pani Czaplicka Wioletta - kierownik internatu
Pani Irena Koćwin
Pani Ewa Godlewska
Pani Dorota Maciorowska
Pan Tadeusz Maciorowski

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół powiatu grajewskiego
życzymy sukcesów zawodowych i osobistych w dniu ich święta!
 foto, wideo e-Grajewo.pl


 

Komentarze (14)

Gratulacje, Panie Dyrektorze Dariuszu Koniecko.

Szkoda ,że Pan Starosta myśli tylko o nauczycielach. Jest służba zdrowia nigdy nie słyszałam o podziękowaniach za pracę ,nie mówiąc o nagrodach

występ SUPER, SUPER i jeszcze raz SUPER!!!
Raduś, Bieniek i Grzesiek... REWELACJA!!!

impreza udana, gratuluję Gospodarzom..uczniowie spisali się na medal, część artystyczna bardzo ciekawa, aż chciało się więcej..GRATULUJĘ

Gratulacje dla Pani Ewy Hanc.

Edukacja to nie tylko szkoły ponadgimnazjalne.Te uroczystości dotyczyły tylko szkół, których organem zarządzającym jest starostwo powiatowe. Górnolotnie zatem nazwano je Powiatowym Dniem Edukacji.Zgodnie z prawdą wypadałoby raczej napisać . Obchody Dnia Edukacji szkół średnich powiatu grajewskiego.

jedna z grajewskich nauczycielek dostała nagrodę. zastanawiam się za co? smiech

jaka piękna jesień w wojewodzinie (na zdj)...moja szkoła:) -pozdrowionka

Gratulacje WOJEWODZIN. Jedna z najlepszych tego typu uroczystości.

dobrze przygotowana część artystyczna, z humorem...a nie nudne wierszyki, które co roku można usłyszeć przy tym święcie. WOJEWODZIN GÓRĄ

Super uroczystość , Najlepsza z dotychczasowych . Pozdrawiam

Przykro jest, że szkołami, a nawet nauczycielami zarządza administracja lokalna. Samorządy powinne koniecznie przekazać tylko pieniądze dla Kuratoriów Oświaty, nic więcej.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.