środa, 21 lutego 2024

Wiadomości

  • 7 komentarzy
  • 11792 wyświetleń

Powiat "za" obwodnicą

Stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa przyjęte na VI sesji w dniu 24 kwietnia 2007 roku

      Rada Powiatu Grajewskiego popiera budowę obwodnicy Augustowa w wariancie przygotowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, posiadającym wszystkie niezbędne uzgodnienia, postanowienia i decyzje, poparte ekspertyzami naukowymi.
     Zastrzeżenia ekologów dotyczące nieprzestrzegania zasad europejskiego prawa ochrony przyrody są nieuzasadnione. Ostatni wyrok na skargę organizacji ekologicznej Naczelny Sąd Administracyjny wydał w 2005 roku po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, czyli w czasie obowiązywania w Polsce prawa europejskiego. Przy projektowaniu obwodnicy Augustowa były zachowane procedury dotyczące ochrony środowiska, co potwierdziły kontrole ekspertów Unii Europejskiej. 
Prawo unijne dopuszcza budowę dróg na obszarze chronionym Natura 2000, pod warunkiem stosowania działań kompensacyjnych oraz rozwiązań technicznych, zapewniających minimalizację szkód wyrządzonych przyrodzie. Zaplanowane przy budowie obwodnicy Augustowa kompensaty przyrodnicze przekraczają przyjęte normy,
a rozwiązania techniczne i funkcjonalne zostały zaprojektowane pod kątem możliwie najmniejszej ingerencji w środowisko przyrodnicze.   
Obecnie ruch tranzytowy odbywa się przez centrum Augustowa – turystycznej stolicy Województwa Podlaskiego i miasta posiadającego status uzdrowiska. W powiecie grajewskim ruch tranzytowy odbywa się przez centrum miast: Rajgrodu, Grajewa
i Szczuczyna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia jego mieszkańców. Duże stężenie substancji szkodliwych w powietrzu oraz znacznie przekroczone dopuszczalne normy hałasu wpływają negatywnie na warunki życia w tych miastach. Przejeżdżające codziennie przez miasto tysiące tirów stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego, bowiem skażenie środowiska na skutek wycieku i rozlania substancji szkodliwych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.    
Nie ma innej możliwości przebiegu obwodnicy niż przez dolinę Rospudy. Realizacja nowych wariantów doprowadzi do kolejnych ognisk konfliktu z mieszkańcami wsi położonych na trasie ich przebiegu, wydłuży o ok. 5 – 8 lat okres realizacji inwestycji, przyczyni się do dalszej degradacji środowiska i pogorszy istniejące już bardzo trudne warunki życia mieszkańców Augustowa.      
Rada Powiatu Grajewskiego apeluje o realizację budowy obwodnicy Augustowa, której wariant wybrany przez Rząd Polski jest optymalny pod względem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym oraz podjęcia pilnych działań nad wykonaniem obwodnic Rajgrodu, Grajewa i Szczuczyna.

                                            Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
                                                       Stanisław Kossakowski

środa, 21 lutego 2024

Oszuści nie odpuszczają

środa, 21 lutego 2024

Kondolencje mjr Cezaremu Kasprzakowi

Komentarze (7)

ludzi budujcie mieszkam przy kopernika tu sie nie dz zyć latem okna nie można otworzyc bo hałas potężny i smród spalin

Dla Grajewa Obwodnica

Czy ktoś mi wyjaśni jak poprowadzić obwodnicę przez Rajgród?

plany obwodnicy Rajgrodu są już gotowe od kilku jak nie od kilkunastu lat i są naniesione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tak ostatnio głośno zrobiło się na temat Doliny rozpudy dzięki ekologom, że zjężdżają tu turyści z całego świata. Zyskała na tym też trochę okoliczna ludność bo produkty żywnościowe z tych okolic są wręcz rozchwytywane. Co niektórzy wpadli na pomysł, i przywożą tu swoje produkty z innych okolic i mówią, że są one z nad Doliny Rozpudy. na tym wszystkim straciła tylko przyroda, ponieważ teraz nad tą rzeką pełno puszek, reklamówek, papieru i innych śmieci. A jeszcze zapomniałem dodać, że rośnie liczba miejsc po ogniskach, które to zaniepokoiły już okoliczne władze i obiecały z tym walczyć. Warto dodać, że aby zapalić takie ognisko trzeba zużyć na nie kilka drzew z tych lasów nad Rozpudą. Warto również wspomnieć, że zaczęła się pogoń różnej maści ekologów i pseudoekologów celem poszukiwania rzadkich gatunków zwierząt i roślin, aby dać kolejne dowody przeciw budowie obwodnicy w pierwszym wariancie. Zgodnie z oczekiwaniami nic godnego uwagi nie znaleźli oni, bo byłoby już głośno, natomiast nad Doliną Rozpudy pozostało tylko pobojowisko, śmietnisko i wiele ścieżek wydeptanych wzdłuż i w szerz przez turystów. Tak więc sława pozostawiła tu tylko spustoszenie i o paradoks - dzięki ekologom. Chodzą pogłoski, że Unia Europejska ma wyłączyć Dolinę Rozpudy z sieci Natura 2000. Ale by było!

hehe to po kiedgo h tam mieszkasz ^^

co nas obchodzi ta opinia o Augutowie, a gdzie zabiegi o nasze Grajewo.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.