poniedziałek, 4 grudnia 2023

Warto przeczytać

  • 1 komentarzy
  • 4509 wyświetleń

Postanowienia Rady Miejskiej w Szczuczynie

17 grudnia 2004 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczuczynie. Posiedzeniu Rady przewodniczył Pan Mirosław Rainko.


1. Zatwierdzono taryfy zaproponowane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Szczuczynie.
1 lutego 2005 r. stawka za dostawę wody dla wszystkich odbiorców będzie wynosiła 1,61zł za 1 metr sześcienny opłaty brutto.
Taryfa za odbiór ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i innych odbiorców to 2,50zł za 1 metr sześcienny opłaty brutto.
Wywóz nieczystości płynnych dla gospodarstw domowych i innych odbiorców będzie kosztował 6,67zł za 1 metr sześcienny brutto.

2. Uchwalono nowy Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

3. Przyjęto Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn na 2005 r., przy czym uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie podejmowała działania mające na celu:
- zmniejszenie spożycia alkoholu przez mieszkańców gminy,
- realizację profilaktyki pierwszo i drugorzędowej w ramach świetlicy profilaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej,
- promowanie zdrowego trybu życia – profilaktyka poprzez sport,
- zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia od alkoholu,
- uświadomienie dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych w zakresie problemu choroby alkoholowej,
- udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, osobom współuzależnionym, dzieciom z rodzin patologicznych, zwłaszcza tym, w rodzinach których występuje problem nadużywania alkoholu przez jednego bądź obojga rodziców.

4. Dokonano zmian w budżecie gminy:
- w zakresie dochodów na kwotę 189.224zł,
- w zakresie wydatków na kwotę 1.714.157zł.

Nowo uchwalony budżet wynosi:
- dochody ogółem – 9.832.749zł,
- wydatki ogółem – 12.178.288zł.

v.s.
e-Grajewo.pl

Komentarze (1)

Problemy alkocholowe w Szczuczynie byly sa i bedą jest pelno zuli pod sklepami tojusz chyba sie nie zmieni.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.