Wiadomości

Posiedzenia Komisji RM

Grajewo, 06.06.2007r.
ZAWIADOMIENIE
Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo zwołuje posiedzenie wymienionej Komisji na dzień 14 czerwca 2007 r. (czwartek) o godz. 9.oo, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta /duża sala konferencyjna/.

Posiedzenie Komisji jest jawne i dostępne dla obywateli.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2007”.
4. Informacja o przygotowaniach do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Propozycje MDK i  MOSiR na okres wakacji letnich (wynika z planu pracy).
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01.07.2007r. do 30.06.2008r.;
b) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania;
c) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
d) nadania nazw nowo powstałym ulicom położonym w obrębie ulic Sadowej, Bocznej i Józefa Piłsudskiego;
e) zgody na zbycie lokalu użytkowego połozonego w Grajewie na Osiedlu Broniewskiego Nr 3;
f) zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Grajewie przy ul. Krasickiego;
g) zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.
6. Wypracowanie opinii w sprawie likwidacji części ulicy Kochanowskiego.
7. Wypracowanie stanowiska w sprawie inicjatywy mieszkańców osiedla Szkolna w Grajewie, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

      
Grajewo, 06.06.2007r.
ZAWIADOMIENIE
Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że  Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Grajewo zwołuje posiedzenie wymienionej Komisji na dzień 15 czerwca 2007r. (piątek) o godz. 9oo, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta /duża sala konferencyjna/.

Posiedzenie Komisji jest jawne i dostępne dla obywateli.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01.07.2007r. do 30.06.2008r.;
b) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania;
c) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
d) nadania nazw nowo powstałym ulicom położonym w obrębie ulic Sadowej, Bocznej i Józefa Piłsudskiego;
e) zgody na zbycie lokalu użytkowego połozonego w Grajewie na Osiedlu Broniewskiego Nr 3;
f) zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Grajewie przy ul. Krasickiego;
g) zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.
4. Wypracowanie opinii w sprawie likwidacji części ulicy Kochanowskiego.
5. Wypracowanie stanowiska w sprawie inicjatywy mieszkańców osiedla Szkolna w Grajewie, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
6. Analiza wykonania budżetu miasta za I kwartał 2007r. 
7. Przyjęcie protokołu.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.