sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

Pomoc ofiarom przestępstw

Szanowni Państwo! 
W państwach członkowskich Rady Europy oraz Unii Europejskiej w 1988 roku - dzień 22 lutego został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce (z inicjatywy Forum na rzecz Ofiar Przestępstw) taki dzień powołuje Ustawa z dnia 12.02.2003 roku o ustanowieniu 22 lutego – Dniem Ofiar Przestępstw. Ofiara , niezależnie od tego, czy ujawniony został sprawca przestępstwa i czy toczy się postępowanie karne, bądź cywilne oraz niezależnie od więzi rodzinnej łączącej ją ze sprawcą musi mieć zagwarantowane prawa do pomocy, godności, szacunku i współczucia, wolności od wtórnej wiktymizacji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mediacji i pojednania ze sprawcą, restytucji i kompensacji.

KPP w Grajewie w celu nagłośnienia Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw jak też Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw (22-29 lutego) zainicjowała utworzenie tzw. Punktów informacyjno – konsultacyjnych dla ofiar przemocy, w których stosownych porad w ramach własnych kompetencji udzielać będą przedstawiciele różnych instytucji, w tym Policji, Prokuratury, Sądu, PCPR, MKRPA, GKRPA, MOPS, GOPS. (porady i pomoc prawna, wskazanie możliwych źródeł pomocy).

Informujemy, że Punkty informacyjno – konsultacyjne dla ofiar przemocy działać będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 22.02.2008 r. – godz. 10:00 – 14:00, Sala Konferencyjna Urzędu Miasta w Grajewie,

- 25.02.2008 r. – godz. 10:00 – 14:00, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Grajewie,

- 26.02.2008 r. – godz. 10:00 – 14:00, pokój nr 10, I piętro, Urząd Gminy w Radziłowie,

- 27.02.2008 r. – godz. 10:00 – 14:00, Remiza OSP w Szczuczynie,

- 28.02.2008 r. – godz. 10:00 – 14:00, Gminny Ośrodek Kultury w Wąsoszu,

- 29.02.2008 r. – godz. 10:00 – 14:00, Świetlica Środowiskowa w Rajgrodzie, I piętro, ul. Warszawska 9 (dawna Przychodnia Zdrowia).

Jesteś ofiarą przemocy?
Ratuj się! Nie wstydź się! Szukaj pomocy!
Prawo stoi po Twojej stronie!

Zgłoś się w wybranym terminie
do Punktu informacyjno – konsultacyjnego, gdzie otrzymasz fachową poradę.

Pamiętaj!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być tylko gorzej!

Możesz zatrzymać przemoc !
Możesz uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich!
Jest to jedyna droga do normalności w życiu Twoim i Twojej rodziny! 

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.