poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 12667 wyświetleń

Pomoc małym dzieciom

Przed urodzeniem dziecka rodzice na ogół  nie stykają się z problematyką zaburzeń w rozwoju i kiedy dowiadują się lub sami podejrzewają, że ich dziecko rozwija się gorzej niż rówieśnicy - nie zawsze wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc. Z myślą o tej grupie rodzin w Zespole Szkół Specjalnych  w Grajewie powstał Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci.

- Wspomaganie rozwoju dziecka należy rozpoczynać możliwie jak najszybciej. Dzieci, które wcześnie zaczną maja szansę wyrównać braki i uczęszczać do szkoły integracyjnej. Najważniejszą rolę w tym procesie powinni odgrywać rodzice. Specjaliści podają tylko wskazówki do pracy z dzieckiem. Nieważne iloma metodami opiekunowie usprawniają swoje dziecko. Najważniejsze jest to, czy akceptują je i mają z nim dobre relacje. - informuje oligofrenopedagog Zespołu Szkół Specjalnych  w Grajewie Urszula Sagun.

Szanowni  rodzice, jeżeli jesteście zaniepokojeni nieprawidłowym przebiegiem rozwoju dziecka, jeżeli dostrzegacie przejawy opóźnienia w jego rozwoju ruchowym, jeżeli czujecie się bezradni i osamotnieni w wychowywaniu swojego dziecka, jeżeli potrzebujecie pomocy i wsparcia specjalistów, to ZSS w Grajewie zaprasza do skorzystania z oferty programu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Program dotyczy dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym lub te, które mają przez Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną odroczony obowiązek szkolny.

Oferowana jest realna pomoc w zakresie takich zagadnień jak:
1/ dostrzeganie specyficznych potrzeb dziecka,
2/ pobudzanie jego aktywności ruchowej i poznawczej,
3/ organizowanie zabaw stymulujących rozwój społeczny i psychoruchowy,
4/ sposoby komunikowania się z małym dzieckiem,
5/ interpretowanie jego niepokojących zachowań i reakcji.
Już teraz warto pomyśleć o przyszłości Waszego dziecka, zadbać o jego dalszy rozwój i edukację oraz zaplanować terapię pod kierunkiem specjalistów.


Od września 2006r  dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów w oparciu o indywidualny program pracy dostosowany do jego potrzeb. Celem tych zajęć jest pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka oraz możliwie najpełniejsze wyrównanie opóźnień rozwojowych . Zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych w odpowiednio przygotowanych i doskonale wyposażonych pomieszczeniach internatu Liceum Ogólnokształcącego. Mogą być też prowadzone w państwa domu.

Aby dziecko mogło zostać uczestnikiem proponowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zajęć, należy już teraz zgłosić się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grajewie, ul. Mickiewicza 3 (wejście od ul. Strażackiej) i tam złożyć wniosek o objęcie dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Po  otrzymaniu opinii Poradni należy zgłosić się do ZSS w Grajewie, ul. Ełcka 11, tel. 086 272 31 15.


Okres niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa  to - być może - najlepszy czas dla Waszego dziecka. W pierwszych trzech latach życia kształtuje się osobowość człowieka. W okresie przedszkolnym dziecko jest najbardziej chłonne, ciekawe świata, chętne do współpracy i nauki przez zabawę. Nawet, jeżeli rozwój dziecka przebiega wolniej lub w sposób znacznie odbiegający od rówieśników - wczesne dzieciństwo to czas najcenniejszy. To czas, kiedy wszelkie formy terapii przynoszą najlepsze efekty. W przypadku niektórych zaburzeń o postępującym przebiegu, możliwe jest zahamowanie niekorzystnych zmian, a nawet całkowite ich zatrzymanie. Największym błędem jest bezczynność i czekanie, że dziecko "z tego wyrośnie". Przy braku systematycznego usprawniania, wiele zaburzeń narasta wraz z wiekiem i w konsekwencji utrudnia edukację i terapię dzieci starszych. Nie proponujemy "złotego środka".

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zajęcia prowadzone będą przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Zadania zespołu to m.in. ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie indywidualnego programu terapii, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia, analizowanie skuteczności udzielanej pomocy, ocenianie postępów dziecka.

Przebieg wczesnego wspomagania rozwoju
· Ustalenie wielospecjalistycznej i kompleksowej diagnozy zaburzeń rozwoju dziecka.
· Opracowanie przez zespół specjalistów indywidualnego programu terapeutycznego.
· Prowadzenie różnorodnych form terapii i modyfikowanie ich zgodnie z aktualnymi potrzebami dziecka.
· Realizowanie programów terapeutyczno -edukacyjno -profilaktycznych dla rodzin.
· Udzielanie rodzinom wskazówek co do metod i technik usprawniania rozwoju dziecka w warunkach domowych.


ZSS Grajewo, e-Grajewo.pl

poniedziałek, 24 czerwca 2024

19-letni kierowca spowodował poważny wypadek

poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wieści z KGW w Pieńczykowie

Komentarze (4)

Nareszcie coś mądrego i pożytecznego w tym Grajewie utworzyli...

Szkoda, że ta szkoła taka mała i ciasna...

Taki program indywidualnych zajęć dotyczący wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - to ciekawy pomysł, niewiadomo, jak realizacja będzie przebiegała i jak długo.
Powodzenia we wdrażaniu!

Szpital to zdrowie pomagajmy małym dziećom.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.