niedziela, 1 października 2023

Wiadomości

  • 7 komentarzy
  • 11091 wyświetleń

Pomoc dla nauczycieli

Budżet miasta Grajewo planuje przeznaczyć środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć w przedszkolach, szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Grajewo w  wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli. Ze środków tych korzystać będą mogli  również nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę lub rentę. Pomoc zdrowotna udzielana jest jako bezzwrotne świadczenie pieniężne i przyznawana jest w formie refundacji kosztów związanych z:
1) zakupem leków,
2) opłatami za leczenie ambulatoryjne lub szpitalne oraz za rehabilitację zdrowotną,
3) zakupem środków pomocniczych w postaci okularów korekcyjnych, protez, aparatów słuchowych, pomp infuzyjnych oraz innych urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji,
4) kosztami dojazdów do poradni specjalistycznych środkami komunikacji publicznej.

Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
1) przewlekłą chorobą,
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym i koniecznością dalszego przebywania w domu,
3) leczeniem specjalistycznym, w ramach którego koniecznym jest przyznanie nauczycielowi środków pomocniczych, niezbędnych do wykonywania zawodu, takich jak okulary, aparaty słuchowe i inne urządzenia.

Pomoc zdrowotna przyznawana jest na wniosek nauczyciela, lub osoby przez niego upoważnionej, nie częściej niż raz w roku budżetowym.  Dysponentem funduszu jest dyrektor przedszkola, szkoły.

e-Grajewo.pl

Komentarze (7)

jeszcze dajta im więcej a dzieci wasze g...wno umieją w dzisiejszych czasach, nauczycielom i tak jest dobrze lezą poł roku wentylem do góry i z czego mają t choroby zawodowe chyba z lenistwa, mają średnio na ręke 1500 dajta urzednikom bo zarabiaja po 800 zł

czy nie-nauczyciele też będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie na leczenie? np. pracownicy Urzędów, PUK-u, Wodociągów, Strażnicy Miejscy, itd

Emerytowani pracownicy służby zdrowia prosza o pomoc finansowa na zakup leków i nie tylko. Jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami tak jak nauczyciele!!!

Uchwała RM jest konsekwencją zapisu w Karcie Nauczyciela nakładającego na organy prowadzące szkoły (także więc i gminy oraz miasta) utworzenia takiego odpisu - za bardzo więc nie ma o czym dyskutować. O tym, czy i komu (jakim grupom zawodowym)się takie świadczenia powinno przyznawać - też dyskutować trudno, bo to zależy od Sejmu.Pozdrawiam.aj.

Jestem zdania że należy pomóc osobom bezrobotnym, bezdomnym, oni bardziej potrzebują pomocy. Nie nalezy stawiać ludzi z wyższych pułek na 1 miejscu.

Reszta społeczeństwa powinna uczyć się od nauczycieli jak należy dbać o swoje interesy, przecież chroby i nieszczęścia dotykają i inne grupy stołeczne, szczególnie bezrobotnych - ludzi bezśrodków do życia......
Rządzący powinni mieć to na uwadze.

Dawniej Lenin był wiecznie żywy, a teraz nauczyciele najbardziej roszczeniowa grupa społeczna, ...Szkoda że calego społeczeństwa tego nie uczą...........

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.