Oferty i promocje

Policealna Szkoła Zaoczna

PURZECZKO – GRUPA SECURITAS - Policealna Szkoła Zaoczna w Grajewie

 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 19-200 Grajewo, ul. Mickiewicza 3 , tel 086 272 41 86  lub  605 997 059, e-mail: purzeczko@securitas.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grajewie jest placówką oświatowa niepubliczną prowadzoną przez Purzeczko – Grupa Securitas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomży, Łomża ul. Nowa 3a . W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą:
1. Szkoła Policealna Zaoczna – kształcąca w zawodzie: technik ochrony fizycznej osób i mienia na podbudowie szkoły średniej o 2 letnim cyklu nauczania ( 4 semestry )
Ośrodek Kształcenia Kursowego prowadzący kursy, szkolenia dla pracowników przedsiębiorstwa i innych zakładów pracy. Działająca w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Policealna Szkoła Zaoczna posiada uprawnienia szkoły publicznej. Słuchacze szkoły po zakończeniu nauki maja zapewniona prace w wyuczonym zawodzie, a w trakcie nauki możliwość zatrudnienia jako nielicencjonowani pracownicy ochrony.
Absolwenci po ukończeniu Policealnej Szkoły Zaocznej będą przygotowani do realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Słuchacz pozna zasady wykonywania, organizowania i kierowania działalnością wewnętrznych służb ochrony.
Technik ochrony osób i mienia spełnia wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia - wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych.

Forma:

- zaoczna (soboty i niedziele)

Pierwsze spotkanie i zajęcia odbędą się w dniu 07 września 2013r o godz 9.00 w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie ul. Mickiewicza 3

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- dwie fotografie 37 mm x 52 mm,
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki - skierowanie wydaje szkoła,
- oświadczenie o niekaralności (druk szkolny – wypełnia się przy składaniu dokumentów),
- podanie – (druk szkolny – wypełnia się przy składaniu dokumentów),
- numer dowodu osobistego, Pesel


Zapraszamy do naszej szkoły także kobiety i dziewczęta

Promocja: obniżka kosztów kształcenia.

Masz pomysł i zdolności do podejmowania różnych zadań? Rachunek jest prosty. Za każdą osobę zapisaną do naszej szkoły za Twoim pośrednictwem, uzyskasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za pierwszy rok nauki. Przyprowadzisz dwóch kolegów – zapłacisz 20% mniej, za pięciu – dostaniesz 50% zniżki na czesne za pierwszy rok nauki.
Promocja adresowana jest do wszystkich przyszłych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.