sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

Podział władzy na Podlasiu

18 stycznia członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego podjęli uchwałę w sprawie ustalenia nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie.

Pod  bezpośrednim nadzorem Jarosława Zygmunta Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

Biuro Sejmiku Województwa,
Departament Organizacyjny,
Departament Finansów,
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie spraw należących do kompetencji samorządu województwa dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Białymstoku,
Biuro Prawne,
Biuro Kontroli Finansowej,
Zespół Audytu Wewnętrznego,
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych oraz Spraw Obronnych

Bogusława Dębski - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego objął swoim nadzorem:

Departament Zdrowia,
Biuro Inwestycji,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku,
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku,
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku,
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy,
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich,
Szpital Wojewódzki imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach,
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży,
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,
Departament Polityki Regionalnej,
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku,
Departament Funduszy Strukturalnych.

Ignacy Jasionowski - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego objął swoim nadzorem:

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska z wyłączeniem spraw należących do kompetencji samorządu województwa dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, które podlegają nadzorowi Marszałka Województwa Podlaskiego,
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach,
Departament Informatyki;

Mieczysław Kazimierz Baszko - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego objął swoim nadzorem:

Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku,
oraz sprawuje nadzór nad sprawami związanymi z wykonywaniem praw z  udziałów w Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych Sp. z o.o. w Białymstoku;

Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego objął swoim nadzorem:

Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą,
Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku,
Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku,
Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży,
Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach,
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach,
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,
Biblioteka Pedagogiczna w Łomży,
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku,
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,
Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,
Muzeum Podlaskie w Białymstoku,
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
Teatr Wierszalin w Supraślu;
Regionalny Ośodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

 

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.