sobota, 18 września 2021

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 9252 wyświetleń

Podsumowanie Rady Powiatu

Podsumowanie Rady Powiatu

Wysoka Rado ! Szanowni Państwo !

W związku z upływem 4-letniej kadencji pragnę w kilku zdaniach statystycznie podsumować działalność Rady Powiatu Grajewskiego II kadencji w latach 2002-2006.
17 radnych wybranych w wyborach powszechnych w dniu 27 października 2002 r. złożyło ślubowanie na I sesji w dniu 19 listopada 2002 r. Od tego dnia rozpoczął także działalność Zarząd Powiatu z Panem Starostą na czele.
W minionym okresie odbyło się 45 sesji, na których podjęto 262 uchwały. Czterokrotnie (tylko 4-krotnie) Wojewoda Podlaski ingerował w treść uchwał, w tym dwukrotnie dotyczyło to regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Pośród 45 sesji było:
I) 4 sesje nadzwyczajne:
- we wrześniu 2003 r. - dot. zaliczenia dróg do kategorii powiatowej,
- w lipcu 2004 r. - dot. kredytu bankowego na inwestycje drogowe,
- w grudniu 2004 r. - dot. list stypendystów,
- w lipcu 2005 r. - dot. programu restrukturyzacyjnego Szpitala Og.w Grajewie.
II) 1 sesja uroczysta (w dniu dzisiejszym).
III) 40 sesji zwyczajnych, z których 6 odbyło się poza siedzibą Starostwa:
a) dwie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo,
b) cztery sesje wyjazdowe:
     - w VI.2003 r.  w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie,
     - w VI.2004 r. w siedzibie Biebrzańskiego Parku Nar. w Osowcu Twierdzy,
     - w XII.2004 r. w Zespole Szkół w Wojewodzinie,
     - w VI.2005 r. w  Ośrodku Żeglarskim Yacht Club Arcus w Rajgrodzie.
Podsumowując kadencję pragnę podziękować radnym za współpracę, wielką aktywność, trud i zaangażowanie jakie wkładali w działalność rady na przestrzeni 4 lat dla dobra naszej społeczności.
Na 8 sesjach była 100% frekwencja. Na 20 sesjach zanotowaliśmy nieobecność tylko 1 radnego. Natomiast największa stwierdzona absencja to nieobecność 3 radnych która miała miejsce tylko 3-krotnie. Podkreślam "tylko" - gdyz radni godzili działalność z obowiązkami zawodowymi a także inną aktywną działalnością społeczną.
Z woli Rady Powiatu nasi przedstawiciele działali:
- w radach społecznych Szpitala Ogólnego w Grajewie, ZPOZ w Grajewie i ZOL w  Szczuczynie,
- w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
- w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,
- a także w komisjach Związku Powiatów Polskich.
Jednakże merytoryczna ocena naszej działalności należy do mieszkańców naszego powiatu, i w pewnej, ale maleńkiej cząsteczce odzwierciedli się także 12 listopada.
Nie sposób w krótkim wystąpieniu podsumować 4-letnią działalność, czy złożyć słowa uznania i podziękowania za współpracę, wsparcie i wspólną troskę tym wszystkim, którym się to należy.
Dlatego też do niektórych z Państwa zwrócimy się w dniu dzisiejszym, do innych zaś w najbliższym czasie lub przy okazji wzajemnych spotkań i kontaktów.
Dziękując za współpracę, pragnę jednocześnie w imieniu własnym, jak też radnych przeprosić Państwa za ewentualne błędy, pomyłki i potknięcia, które z ludzkiej ułomności zapewne także miały miejsce.
Bardzo gorąco pragnę podziękować wszystkim radnym, a zwłaszcza:
a) wiceprzewodniczącym Rady p.Jerzemu Niklińskiemu i p.Józefowi Malinowskiemu,
b) przewodniczącym komisji stałych Rady Powiatu:
     - Komisji Rewizyjnej p.Antoniemu Cybuli,
     - Komisji Budżetowej p.Dariuszowi Latarowskiemu,
     - Komisji Polityki Społecznej p.Ryszardowi Wolwark,
     - Komisji Polityki Gospodarczej p.Zygmuntowi Kruszyńskiemu.
Dziękuję:
- Zarządowi Powiatu,
- Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
- pracownikom Biura Rady i wszystkim pracownikom Starostwa.
Dziękuję czcigodnym kapłanom, bez których nasze uroczystości patriotyczno-religijne - i to nie tylko te wpisane do stałego kalendarza powiatowego- nie miałyby należnej oprawy
Dziękując wszystkim, pragnę ze swej strony - jako Przewodniczący Rady - podziękować w sposób szczególny:
- Panu Staroście Jarosławowi Augustowskiemu,
- Panu Sekretarzowi Mariuszowi Wojciechowskiemu,
- Pani Skarbnik Marii Jasińskiej (którą często nazywałem "Głównym Architektem" budżetu i myślę, że się za to nie obrażała).
Kończąc życzę wszystkim Państwu wielu sukcesów oraz spełnienia planów i zamierzeń.
Dziękuję za uwagę.

Przewodniczący  Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

Grajewo, 26 października 2006 r.                     

piątek, 17 września 2021

,,Strzelcy Weteranom"

Komentarze (1)

Pani Jasińskiej już dziękujemy.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.