piątek, 8 grudnia 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10434 wyświetleń

Podsumowanie Rady Powiatu

Wysoka Rado ! Szanowni Państwo !

W związku z upływem 4-letniej kadencji pragnę w kilku zdaniach statystycznie podsumować działalność Rady Powiatu Grajewskiego II kadencji w latach 2002-2006.
17 radnych wybranych w wyborach powszechnych w dniu 27 października 2002 r. złożyło ślubowanie na I sesji w dniu 19 listopada 2002 r. Od tego dnia rozpoczął także działalność Zarząd Powiatu z Panem Starostą na czele.
W minionym okresie odbyło się 45 sesji, na których podjęto 262 uchwały. Czterokrotnie (tylko 4-krotnie) Wojewoda Podlaski ingerował w treść uchwał, w tym dwukrotnie dotyczyło to regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Pośród 45 sesji było:
I) 4 sesje nadzwyczajne:
- we wrześniu 2003 r. - dot. zaliczenia dróg do kategorii powiatowej,
- w lipcu 2004 r. - dot. kredytu bankowego na inwestycje drogowe,
- w grudniu 2004 r. - dot. list stypendystów,
- w lipcu 2005 r. - dot. programu restrukturyzacyjnego Szpitala Og.w Grajewie.
II) 1 sesja uroczysta (w dniu dzisiejszym).
III) 40 sesji zwyczajnych, z których 6 odbyło się poza siedzibą Starostwa:
a) dwie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo,
b) cztery sesje wyjazdowe:
     - w VI.2003 r.  w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie,
     - w VI.2004 r. w siedzibie Biebrzańskiego Parku Nar. w Osowcu Twierdzy,
     - w XII.2004 r. w Zespole Szkół w Wojewodzinie,
     - w VI.2005 r. w  Ośrodku Żeglarskim Yacht Club Arcus w Rajgrodzie.
Podsumowując kadencję pragnę podziękować radnym za współpracę, wielką aktywność, trud i zaangażowanie jakie wkładali w działalność rady na przestrzeni 4 lat dla dobra naszej społeczności.
Na 8 sesjach była 100% frekwencja. Na 20 sesjach zanotowaliśmy nieobecność tylko 1 radnego. Natomiast największa stwierdzona absencja to nieobecność 3 radnych która miała miejsce tylko 3-krotnie. Podkreślam "tylko" - gdyz radni godzili działalność z obowiązkami zawodowymi a także inną aktywną działalnością społeczną.
Z woli Rady Powiatu nasi przedstawiciele działali:
- w radach społecznych Szpitala Ogólnego w Grajewie, ZPOZ w Grajewie i ZOL w  Szczuczynie,
- w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
- w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,
- a także w komisjach Związku Powiatów Polskich.
Jednakże merytoryczna ocena naszej działalności należy do mieszkańców naszego powiatu, i w pewnej, ale maleńkiej cząsteczce odzwierciedli się także 12 listopada.
Nie sposób w krótkim wystąpieniu podsumować 4-letnią działalność, czy złożyć słowa uznania i podziękowania za współpracę, wsparcie i wspólną troskę tym wszystkim, którym się to należy.
Dlatego też do niektórych z Państwa zwrócimy się w dniu dzisiejszym, do innych zaś w najbliższym czasie lub przy okazji wzajemnych spotkań i kontaktów.
Dziękując za współpracę, pragnę jednocześnie w imieniu własnym, jak też radnych przeprosić Państwa za ewentualne błędy, pomyłki i potknięcia, które z ludzkiej ułomności zapewne także miały miejsce.
Bardzo gorąco pragnę podziękować wszystkim radnym, a zwłaszcza:
a) wiceprzewodniczącym Rady p.Jerzemu Niklińskiemu i p.Józefowi Malinowskiemu,
b) przewodniczącym komisji stałych Rady Powiatu:
     - Komisji Rewizyjnej p.Antoniemu Cybuli,
     - Komisji Budżetowej p.Dariuszowi Latarowskiemu,
     - Komisji Polityki Społecznej p.Ryszardowi Wolwark,
     - Komisji Polityki Gospodarczej p.Zygmuntowi Kruszyńskiemu.
Dziękuję:
- Zarządowi Powiatu,
- Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
- pracownikom Biura Rady i wszystkim pracownikom Starostwa.
Dziękuję czcigodnym kapłanom, bez których nasze uroczystości patriotyczno-religijne - i to nie tylko te wpisane do stałego kalendarza powiatowego- nie miałyby należnej oprawy
Dziękując wszystkim, pragnę ze swej strony - jako Przewodniczący Rady - podziękować w sposób szczególny:
- Panu Staroście Jarosławowi Augustowskiemu,
- Panu Sekretarzowi Mariuszowi Wojciechowskiemu,
- Pani Skarbnik Marii Jasińskiej (którą często nazywałem "Głównym Architektem" budżetu i myślę, że się za to nie obrażała).
Kończąc życzę wszystkim Państwu wielu sukcesów oraz spełnienia planów i zamierzeń.
Dziękuję za uwagę.

Przewodniczący  Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

Grajewo, 26 października 2006 r.                     

czwartek, 7 grudnia 2023

Grajewo. Konsultacje społeczne

Komentarze (1)

Pani Jasińskiej już dziękujemy.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.