piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 11178 wyświetleń

Pobór do wojska

Pobór mężczyzn urodzonych w 1989 roku przeprowadzony zostanie w okresie od 03.03.2008 r. do dnia 03.04.2008 r. w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Grajewie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13 (dawny budynek LOK).


! Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia n/w osób od obowiązku zgłoszenia się do poboru !


Dla mężczyzn z miasta Grajewo wyznaczono termin od 03.03.2008 r. do 14.03.2008 r. i 03.04.2008 r.

Obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Grajewie podlegają mężczyźni urodzeni w 1989 roku, zamieszkali stale lub przebywający na pobycie czasowym ponad 3 miesiące na terenie miasta Grajewo.
Ponadto obowiązkowi zgłoszenia się do w/w komisji podlegają mężczyźni, którzy urodzili się w latach 1984 - 1988 i do chwili obecnej nie stawili się do poboru oraz kobiety urodzone w latach 1980 - 1990, które w roku szkolnym 2007/2008 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.
W razie niestawienia się poborowego do poboru bez uzasadnionej przyczyny, Burmistrz Miasta Grajewo nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do poboru w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Osoby, które nie stawią się do poboru w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO

 

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (1)

pozdrowienia dla przemiłych Pań z rejestracji :-)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.