sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

PG 3 otrzyma imię "BPN"


Rady Pedagogiczna i Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum nr 3 w Grajewie zwróciły się ze wspólnym wnioskiem o nadanie placówce imienia Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Społeczność szkoły inicjatywę motywuje ideą ochrony środowiska, jaką urzeczywistnia Park. Pedagodzy pragną uczyć młodych ludzi wrażliwości na piękno przyrody, pokazując walory krajobrazu doliny Biebrzy. Uświadamianie gimnazjalistom zależności człowieka od naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie pozwoli kształtować ich właściwe postawy wobec świata zewnętrznego i uczyć odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Kontynuując działania proekologiczne prowadzone od wielu lat przez młodzież PG 3 zostanie włączone do nich promowanie Biebrzańskiego Parku Narodowego jako unikalnego miejsca w Polsce i Europie. Wpłynie to, jak się uważa, na wzmocnienie w uczniach więzi z regionem i poczucia dumy z faktu, iż mieszkają w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, w miejscu szczególnym ze względu na rzadkie i ginące gatunki roślin i zwierząt.

Jesteśmy przekonani – twierdzi Rada Pedagogiczna, a pozytywnie opiniuje Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski - że nadanie naszemu gimnazjum imienia Biebrzańskiego Parku Narodowego korzystnie wpłynie na proces wychowawczy szkoły, a tym samym na właściwą postawę młodego pokolenia Polaków.

e-Grajewo.pl

piątek, 27 maja 2022

Dzień targowy 27.05.22 r.

piątek, 27 maja 2022

"Kleszczowa" mapa

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.