środa, 21 lutego 2024

Wiadomości

PCPR informuje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, iż na stronie internetowej Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl zostały umieszczone w zakładce „programy PFRON” nowe programy celowe dotyczące problematyki niepełnosprawności.


I. UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie.

Obszar A – adresatami programu są osoby niepełnosprawne pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), posiadającej stałe zameldowanie na terenie gminy. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest ze środków PFRON przez gminy, które przystąpią do realizacji programu. Zaproszenie do realizacji programu przesyłają właściwe terytorialnie Oddziały Wojewódzkie PFRON do gmin w terminie od 15 czerwca do 30 czerwca każdego roku. W roku 2007 Oddziały przyjmują wnioski do 15 października br.

Obszar B – adresatem programu są gminy, na terenie których zamieszkują uczniowie niepełnosprawni. Pomoc finansowa w ramach obszaru B programu udzielana jest ze środków PFRON przez Oddziały Wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotem dofinansowania jest zakup pojazdów:
- mikrobusów 9–cio osobowych. Kwota dofinansowania do 90% wydatków nie więcej jednak jak 100.000 zł (w gminie zamieszkuje min. 6 uczniów niepełnosprawnych),
- autobusów – do 90 % wydatków nie więcej jednak jak 200.000 zł ( w gminie zamieszkuje min. 9 uczniów niepełnosprawnych).
Z programu wykluczone są gminy, które otrzymały dofinansowanie do zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku. Program pilotażowy realizowany będzie na terenie gmin całego kraju od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. W roku 2007 termin przyjmowania wniosków w obszarze B rozpoczyna się 3 września, a kończy się 30 września. W latach następnych termin przyjmowania wniosków każdorazowo ogłaszać będzie Zarząd PFRON na swojej stronie internetowej.


II. Pilotażowy program „Sprawny dojazd” – pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz uzyskania prawa jazdy kategorii B. Program dotyczy osób niepełnosprawnych z posiadanym znacznym stopniem niepełnosprawności lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Wniosek w ramach wymienionego programu można pobrać z wymienionej strony internetowej. Termin składania wniosków w 2007 roku od 10 sierpnia do 10 września.

W przypadku osób z powiatu grajewskiego wnioski należy składać do Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, ul. Fabryczna 2 (kod pocztowy 15-483, telefon 085 654 57 65).

Szczegóły dotyczące obu programów, procedury, uwarunkowania, wzory wniosków, terminy realizacji, zasady itp. można uzyskać na wymienionej na wstępie stronie internetowej Zarządu PFRON.

środa, 21 lutego 2024

Rodzina śp. Jana Ajdyn dziękuje

środa, 21 lutego 2024

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.