Wiadomości

Pamięć o wysiedleniach

Unijne wsparcie dla działań mających na celu ochronę i upamiętnienie miejsc zbiorowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej

Komisja Europejska opublikowała w DU UE C.52/21 2 marca 2006 r. zaproszenie do składania wniosków o wsparcie działań mających na celu ochronę i upamiętnienie głównych miejsc i archiwów związanych z wysiedleniami

1. Cele: ochrona i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z wysiedleniami, których symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach zbiorowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz zachowanie pamięci ofiar tych miejsc.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy
Kwalifikujący się wnioskodawcy to organizacje nie mające za cel statutowy działalności przynoszącej zysk i organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność w dziedzinie kultury, których celem jest działanie na rzecz dobra publicznego, w szczególności w dziedzinie określonej w punkcie 1.

3. Budżet i czas trwania projektów
Całkowite dostępne środki budżetowe na rok 2006 wynoszą 787 500 EUR. Środki na finansowanie projektów wynoszą
od 10 000 EUR do 40 000 EUR i nie mogą przekroczyć 75 % całkowitego dopuszczalnego budżetu przeznaczonego na realizację projektu. Wydatki muszą rozpocząć się najpóźniej 15 listopada 2006 r.

4. Termin składania wniosków: 21 kwietnia 2006-go roku

5. Dodatkowe informacje
Szczegóły techniczne oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej : http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży 


 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.