Wiadomości

Ostatnia sesja Rady Powiatu

W dniu 08 listopada odbyła się  uroczysta  sesja Rady Powiatu Grajewskiego, na której dokonano podsumowania działalności Rady Powiatu III kadencji (2006-2010).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2010 r.,
b) w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXVI/140/05 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie rachunków dochodów własnych, szczegółowych zasad gospodarki finansowej dochodami własnymi i likwidacji środków specjalnych w jednostkach budżetowych powiatu grajewskiego,
c) w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w  ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
5. Wręczenie medali „Za długoletnią służbę.”
6. Wręczenie dyplomów z podziękowaniami.
7. Wystąpienia radnych i gości.
8. Zamknięcie obrad. 

 

Powiat grajewski położony jest w północno-zachodniej części województwa podlaskiego na terenie ,,Zielonych Płuc Polski” i  zajmuje powierzchnię 967,24 km2, którą zamieszkuje około 50 tys. osób. W jego skład wchodzą: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn oraz gminy: Grajewo, Radziłów i Wąsosz.
Głównym ośrodkiem przemysłowym powiatu jest miasto Grajewo, gdzie zlokalizowany jest przemysł drzewny. W Grajewie swoją siedzibę ma też jedna z największych w kraju spółdzielni mleczarskich. Na pozostałym obszarze powiatu dominuje rolnictwo, handel, usługi oraz agroturystyka.


“Dzieje powiatu grajewskiego"
Z inicjatywy Zarządu Powiatu Grajewskiego przy poparciu radnych powiatowych od ponad roku trwały prace nad opracowaniem kompleksowej monografii powiatu grajewskiego. Praca, której podjęli się Tomasz Dudziński i Krzysztof Sychowicz została zakończona w bieżącym roku, a jej widocznym efektem jest książka pt. „Dzieje powiatu grajewskiego”.

 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” – pisał już w XIX wieku poeta i geograf Wincenty Pol. Poznajmy więc część naszej historii. Gorąco zachęcam wszystkich do lektury tej monografii. Mam nadzieję, że oprócz wartości poznawczych, być może stanie się ona przyczynkiem do refleksji i zachętą do dalszych studiów skomplikowanej i bogatej historii naszego regionu.

Starosta Grajewski

Jarosław Augustowski

 

Praca autorstwa Tomasza Dudzińskiego i Krzysztofa Sychowicza dotyczy dziejów powiatu grajewskiego, obszaru znajdującego się na styku historycznych ziem polskich, pruskich i litewskich. Przystępując do pracy autorzy postawili przed sobą ambitny cel polegający na przeprowadzeniu „wielostronnych i systematycznych badań nad dziejami powiatu”. Podjęli się zadania równie ambitnego co i trudnego jednak co jest warte podkreślenia w pełni postawione przez sobą zadanie zdołali wykonać. (…) Książka dotycząca dziejów powiatu grajewskiego wpisuje sięw cykl licznie w ostatnich latach wydawanych monografii poświęconych poszczególnym gminom i powiatom. Niewątpliwą zaletą wszystkich tego typu publikacji jest popularyzowanie wśród mieszkańców poszczególnych rejonów kraju wiedzy o przeszłości ich małych ojczyzn. Na tle licznych wydawnictw recenzowana publikacja wypada bardzo atrakcyjnie i wnosi znaczący wkład w poznanie dziejów Grajewa i okolicznych terenów.

Fragment recenzji dr. hab. Wojciecha Śleszyńskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.