Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 11597 wyświetleń

Opłata adiacencka 25%

W Grajewie została ustalona wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Wymagana ustawą opłata zostaje wprowadzona uchwałą RM. Do jej wprowadzenia ponagla NIK po przeprowadzonej ostatnio kontroli w UM.

Podstawą prawną naliczania opłat adiacenckich jest znowelizowana Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami. Wartość tych opłat może sięgać 50% wartości działki przed inwestycją, a gmina ma 3 lata od podziału lub inwestycji w infrastrukturę na pobór tej opłaty.

W Grajewie ustala się opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, na 25% wzrostu wartości nieruchomości. Opłata taka może być rozłożona na raty.

Aby wszcząć procedurę konieczna jest wycena i ustalenie, czy faktycznie miał miejsce wzrost wartości nieruchomości i w jakiej wysokości. Opłaty adiacenckie nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.

e-Grajewo.pl

Komentarze (3)

czy mozna obszerniej wyjasnic co to jestoplata adiacencka

opłata adiacencka - należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego albo scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości;

n.p. USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami

może trochę jaśniej bo to wyjasnienie to ciut nie z obrad sejmu

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.