poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 13035 wyświetleń

OGŁOSZENIE Strostwo G-wo

NABÓR NA STANOWISKO  INSPEKTOR
W WYDZIALE  GEODEZJI I KARTOGRAFII
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE
UL. STRAŻACKA 6B.


1. Wymiar etatu: 1
2. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
Kontrola opracowań geodezyjno – kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjno-katrograficznego (przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów geodezyjno-kartgraficznych powstałych w wyniku wykonywania robót pod względem kompletności, jakości, zgodności z warunkami technicznymi i wytycznymi ODGiK
i obowiązującymi instrukcjami technicznymi).
3. Wymagania niezbędne:
     Wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe wynikające z art.43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U.
      z 2005r Nr 240, poz.2027/. 3 letni staż pracy w administracji geodezyjnej lub w  jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.
4. Wymagania dodatkowe:
     Znajomość prawa administracyjnego i cywilnego, znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzeń wykonawczych oraz instrukcji technicznych,   biegła znajomość obsługi komputera, znajomość programów geodezyjnych:  OŚRODEK,  EWMAPA, WINKALK.
5. Wymagania pożądane:
Doświadczenie zawodowe, komunikatywność, kreatywność, umiejętność  pracy w zespole.
6. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub C.V. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,  dyplom ukończenia studiów, świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,  dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do 24 sierpnia 2007 roku.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, pokój Nr 18 Sekretariat –
I piętro.
 8.  Inne informacje:
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn.zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U.
z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm./.

 Starostwo Powiatowe w Grajewie

poniedziałek, 26 lutego 2024

Opel wbił się bagażnikiem w drzewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mlekpol na Techmilk 2024

Komentarze (1)

Prosze Was bardzo nie uzywajcie slowa 'starostwo ' jest bardzo brzydkie slowo zupelnie nie pasujace do do oficjalnego listu.Da sie to zastapic innym slowem?Dziekuje.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.