poniedziałek, 17 czerwca 2024

Wiadomości

Ogłoszenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grajewie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie os. Południe 36, 19-200 Grajewo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadania:

Zadanie nr 1

Wykonanie remontu elewacji od strony południowo – wschodniej wraz z remontem balkonów  w budynku nr 38 na os. Centrum

Zadanie nr 2

Wykonanie remontu elewacji od strony południowej wraz z remontem balkonów w budynku  nr 38 A na os. Centrum.

Zadanie nr 3

Wykonanie remontu   balkonów w budynku  nr 28  na os. Centrum.

 

Szczegółowe zakresy zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można uzyskać wraz z załącznikami w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7, po wpłaceniu 30,00 zł + VAT( 36,90 zł brutto)

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.06.2024 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w świetlicy Spółdzielni w dniu 10.06.2024 r. o godz. 12:15.


O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 17.06.2024 r.

Termin wykonania i zakończenia robót:
zadanie 1 - do 30.10.2024 r. 
zadanie 2 - do 30.10.2024 r.
zadanie 3 – do 30.10.2024 r.


Wysokość wadium:  
do zadania 1  -   10 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty
do zadania 2  -   10 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty
do zadania 3  -    6 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty


Osobą do kontaktów w sprawie przetargu – Kierownik Działu Technicznego w SMLW nr tel. 86 273 88 44. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.


Zarząd SMLW w Grajewie

 

niedziela, 16 czerwca 2024

Seniorzy nadal celem oszustów!

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.