czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o poborze 2006

 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO
 Informuję, że pobór mężczyzn urodzonych w 1987 roku przeprowadzony zostanie w okresie od 27.02.2006 r. do dnia 28.03.2006 r. w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ul.Konstytucji 3 Maja 34- wejście od Pogotowia Ratunkowego.


Dla mężczyzn z miasta Grajewo wyznaczono termin od 27.02.2006 r. do 13.03.2006 r. i 28.03.2006 roku.


Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru podlegają mężczyźni zamieszkali stale na terenie miasta Grajewo lub przebywający na pobycie czasowym ponad 2 miesiące:


1)urodzeni w 1987 roku,
2)urodzeni w latach 1982-1986, którzy:
 - dotychczas nie stawili się do poboru;
 - ze względu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;
 - złożyli wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej


  Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy powinien przedstawić:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
- aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm (bez nakrycia głowy),
- dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki,
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.
(BIP)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.