Wiadomości

Ogłoszenie o licytacji

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-05-2014r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Oddział w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się:
pierwsza licytacja własnościowego spóldzielczego prawa do lokalu o łącznej powierzchni 68,6400mkw składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 7,97 mkw należącego do dłużnika: Magdalena Sarosiuk położonego: 19-200 Grajewo, Os. Południe 24/10, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie (Adres spółdzielni: Os. Południe 36, 19-200 Grajewo) dla którego Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1G/00036330/8]

Suma oszacowania wynosi 153 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Łomży
Grażyna Sosnowska
Kancelaria Komornicza w Grajewie
19-203 Grajewo Os. Południe 9
tel. 86 2723677

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.