Wiadomości

Ogłoszenie o licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-05-2013r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Oddział w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja własnościowego spóldzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 60,40 mkw należącego do dłużnika: Adama i Wioletty Niecikowskich położonego: 19-200 Grajewo, Os. Centrum 9/2, dla którego Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 35889 [NKW: LM1G/00035889/4]


Suma oszacowania wynosi 168 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do  prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć  nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

piątek, 19 lipca 2024

Weekend w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.