wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

Ogłoszenie o licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-05-2013r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Wydział Zamiejscowy w Grajewie mającego siedzibę przy ul.Kolejowa1 w Grajewie w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,5300ha należącej do dłużnika: Roberta i Anny Samełko położonej: 19-230 Szczuczyn, Niedźwiadna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1G/00033973/6

Suma oszacowania wynosi 232 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 000,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 23 200,00 zł.

 Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-05-2013r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego  w Łomży Wydział Zamiejscowy w Grajewie mającego siedzibę przy ul.Kolejowa 1 w Grajewie sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka gruntu nr 42/20 zabudowana domkiem letniskowym o powierzchni 476 mkw należącej do dłużnika: Anna Małgorzata i Jarosława Marka Sadowskich
położonej: 19-206 Rajgród, Rybczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 26717 (LM1G/00026717/2)


Suma oszacowania wynosi 87 351,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 513,25zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 735,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423

 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Łomży
Grażyna Sosnowska
Kancelaria Komornicza w Grajewie
19-203 Grajewo Os. Południe 9
tel. 86 2723677

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.