poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wiadomości

Ogłoszenie o licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2012r.r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie mającego siedzibę przy ul.Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej składającej się z dwóch działek nr 170 i 171 o łącznej powierzchni 2 100 mkw należącej do dłużnika: Alicja Szczepkowska położonej: 19-200 Grajewo, Wojewodzin 17, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1G/00006421/4

Suma oszacowania wynosi 233 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grajewie
Grażyna Sosnowska
Kancelaria Komornicza w Grajewie
19-203 Grajewo Os. Południe 9

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Skrót meczu z WIGRAMI

niedziela, 14 kwietnia 2024

Adam Doliwa - "Serdecznie Dziękuję"

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.