niedziela, 26 maja 2024

Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 12206 wyświetleń

Ogłoszenie Burmistrza Grajewa

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grajewa w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks. J. Popiełuszki, Józefa Piłsudskiego i Pl. Niepodległości”.

                                         
Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r poz.647 z póżn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Grajewo uchwały nr XXXVI/260/13  dnia 3 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do  sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grajewa w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks. J. Popiełuszki, Józefa Piłsudskiego i Pl. Niepodległości”.                                                 

Jednocześnie informujemy, że w trakcie sporządzania planu, będzie prowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego  planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6A w pok. 21 /sekretariat/ w terminie do dnia 6.09.2013 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
             
Burmistrz Grajewa
inż. Adam KiełczewskiKomentarze (6)

Pewnie kolejny supermarket się szykuje, bo co innego może powstać?! (czyt: "co innego oni potrafią")!

A może tak doczekamy się kanalizacji i wody miejskiej na Piłsudskiego,wstyd żeby główna ulica w XXIw. nie miała takich podstawowych rzeczy!!!

Wyburzyc ten kwartał ulic i zrobić wreszcie porządne centrum z parkiem fontanną i pomnikiem.

zgadzam się z Jadźką - pomijając pomnik, chyba że jakiś nowatorki, futurystyczny, coś nietypowego, przyciągającego oko

cenzura rządzi! nie dodają komentarzy!

pewnie że pomnik, park, fontanna, basen po co ludziom kanalizacja i woda. Mieszkańcom ulicy Piłsudskiego burmistrz sprezentuje karnety miesięczne i będą mogli od przyszłego roku kąpać się w fontannie lub basenie. Nikt nie będzie miał tak dobrze.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.