piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Burmistrz Miasta Grajewo informuje mieszkańców miasta, że przystąpiono do opracowania „Strategii Rozwoju Grajewa na lata 2007-2015”. Zgodnie z założeniem, dokument będzie zawierał projekty i/lub zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przewidziane na lata 2008 -2015. Zaktualizowana Strategia będzie dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a także ze środków krajowych.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Grajewo

ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ DO:

         miejskich jednostek organizacyjnych,
         przedsiębiorców,
         instytucji kultury,
         organizacji pozarządowych,
         oraz innych potencjalnych osób i organizacji

zamierzających w latach 2008 - 2015 realizować zadania na terenie miasta Grajewo o zgłoszenie planu(-ów) w formie propozycji do Strategii Rozwoju. Niezbędne jest określenie charakteru zadania i przewidywanego harmonogramu.
Propozycje prosimy składać wyłącznie na specjalnie przygotowanych formularzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2007 w Urzędzie Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, pok. nr 11 do Tomasza Poniatowskiego, lub na adres email: tomaszponiatowski@um.grajewo.pl .
Formularze są dostępne w sekretariacie Urzędu Miasta oraz do pobrania w formie elektronicznej z miejskiego portalu internetowego www.grajewo.pl . Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. (086)273829

Formularz ( doc)

Instrukcja wypełniania formularza ( doc)

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.