poniedziałek, 2 października 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa" dla terenu położonego pomiędzy ulicami: 9 Pułku Strzelców Konnych, Wojska Polskiego, Topolową i Ekologiczną w Grajewie.

Na podstawie  art.11  pkt1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /z 2003 r Dz.U. Nr80, poz.717 z późn. zm./ zawiadamiam o podjęciu przez  Radę Miasta Grajewo uchwały nr VI/33/07 z dnia 28 lutego 2007 r o przystąpieniu  do sporządzania  zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa" dla terenu położonego pomiędzy ulicami: 9 Pułku Strzelców Konnych, Wojska Polskiego, Topolową i Ekologiczną w Grajewie.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6a w pok.21 /sekretariat/ w terminie  do dnia  27.04.2007r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grajewa
mgr Krzysztof Waszkiewicz

niedziela, 1 października 2023

Ulica Wilczewo - pożar budynku!

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.