czwartek, 18 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10040 wyświetleń

OgłoszenieOGŁOSZENIE  STAROSTY  GRAJEWSKIEGO

Zawiadamia się, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie , ul. Strażacka 6B   w pokoju nr 30 ( II piętro ) w terminie od 3 listopada 2011 r. do 24 listopada 2011 r.  w godzinach od 800  do 15 00 , zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej :Grajewo w następujących 37 obrębach  ewidencyjnych : Białaszewo, Boczki-Świdrowo, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Chojnówek, Cyprki, Danówek, Dybła, Elżbiecin, Flesze, Gackie, Godlewo, Grozimy, Kacprowo, Konopki, Konopki- Kolonie, Koty Rybno, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Lipińskie, Łękowo, Łojki, Łosewo, Mareckie, Mierucie, Modzele, Okół, Pieniążki, Popowo, Ruda, Sienickie, Sojczynek, Uścianki, Wierzbowo, Wojewodzin, Zaborowo.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:
 rejestru budynków,
 rejestru lokali,
 kartotek budynków,
 kartotek lokali
 mapy  ewidencyjnej

 opracowana została na podstawie art. art. 4 ust. 1a, pkt.2 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z  dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 ,poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi
i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków   ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów
i budynków.       
                                                                                
   STAROSTA       
Jarosław Augustowski


Grajewo , dnia 17.10.2011r
Nr WG.6620.64.2011

czwartek, 18 sierpnia 2022

Pożegnanie Lata 2022

czwartek, 18 sierpnia 2022

Poszukiwany ukrywał się w polu kukurydzy

Komentarze (1)

A co z tymi , co nielegalnie , bez zezwolenia i planów dostawiają sobie przybudówki , ganki ? bo na wioskach myślą , że na to , nie trzeba miec pozwolenia ! Trzeba to sprawdzic i ukarac takich gospodarzy !

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.