wtorek, 21 września 2021

Wiadomości

Ogłoszenia o przetargu


Zarząd Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo organizuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności 2 lokali mieszkalnych:

1. lokal mieszkalny Nr 7 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju, usytuowany na I piętrze (ostatnim) budynku 8 – rodzinnego Nr 63 D położonego w Niećkowie gmina Szczuczyn i przynależny temu lokalowi udział we własności części wspólnych budynków i udział we własności gruntu działki Nr 161/5 wraz z chlewkiem Nr 26 położonym również w Niećkowie gmina Szczuczyn wraz z udziałem we własności części wspólnych budynku i udziałem we własności działki Nr 161/4 .
Dla działki 161/5 położonej w Niećkowie gmina Szczuczyn XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1G/00034046/6, a dla działki Nr 161/4 LM1G/00034048/0. Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajdują się w/w nieruchomości.
Do nieruchomości wspólnej oznaczonej Nr 161/5 i Nr 161/4 położonej w Niećkowie gmina Szczuczyn ustanowiona jest na rzecz każdoczesnego właściciela służebność przejazdu i przechodu przez działkę Nr 161/7 do drogi publicznej oznaczonej jako działka Nr 874 oraz do tych działek.

Nr budynku

Nr lokalu

Udział w prawie własności gruntu działki Nr 161/5 i udział w częściach wspólnych budynku

Udział w prawie własności gruntu działki Nr 161/4 i udział w częściach wspólnych budynku gosp.

Pow. lokalu

w m2

Pow. piwnic

w m2

Nr pom. gosp.

Pow. pom.

gosp.

w m2

Cena wywoławcza nierucho-mości

w zł

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie w zł

63D

7

61/1225

173/8113

53,86

7,40

26

17,30

50.000,00

5.000,00

 
 

 Przetarg odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B (na poddaszu) w dniu 24 października 2014 r. o godz. 900.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Grajewie PKO BP SA RCK w Białymstoku z siedzibą w Łomży Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404  na co najmniej  3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czyli do dnia 21 października 2014 r.  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy starostwa).
Dowód wpłacenia wadium należy okazać przy przystąpieniu do przetargu. W razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy wadium nie zostanie zwrócone.
Zarządowi Powiatu Grajewskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowych informacji o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju Nr 8-9 Starostwa Powiatowego w Grajewie (w godz. 800-1500) lub telefonicznie 86 273 84 82.

2. lokal mieszkalny Nr 12 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju i składówki, usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego Nr 54 położonego w Wojewodzinie  gmina Grajewo i przynależny temu lokalowi udział we własności części wspólnych budynków i udział we własności gruntu działki Nr 2/10.
Dla działki Nr 2/10 XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1G/00031350/9. Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajdują się w/w nieruchomość.

Nr budynku

Nr lokalu

Udział w prawie własności gruntu działki Nr 2/10 i udział w częściach wspólnych budynku

Pow. lokalu

w m2

Pow. piwnic

w m2

Cena wywoławcza nieruchomości

w zł

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie w zł

54

12

179/10000

39,80

6,59

40.000,00

4.000,00

 

Przetarg odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B (na poddaszu) w dniu 24 października 2014 roku o godz. 930.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Grajewie PKO BP SA RCK w Białymstoku z siedzibą w Łomży Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404  na co najmniej  3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czyli do dnia 21 października 2014 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy starostwa).
Dowód wpłacenia wadium należy okazać przy przystąpieniu do przetargu. W razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy wadium nie zostanie zwrócone.
Zarządowi Powiatu Grajewskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowych informacji o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju Nr 8-9 Starostwa Powiatowego w Grajewie (w godz. 800-1500) lub telefonicznie 86 273 84 82.


                                                                                                  STAROSTA
                                                                                          Jarosław AugustowskiKomentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.